Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C. este instituție publică de interes national, cu personalitate juridică, ce funcționează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și are ca scop reglementarea și monitorizarea la nivel central a activităților din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice aflate în atributiile sale, în conformitate prevederile Legii nr. 51 din 2006, republicată.

 


Drept la replica - Ziarul Libertatea, 10.02.2015


Precizăm că materialul publicat în data de 10.02.2015 de către Ziarul "Libertatea" NU reprezintă poziția oficială a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C. , astfel trimiterile ce se regăsesc în conținutul articolului menționat aparțin redacției publicației mai sus menționate!

Biroul de Presa

 


La data de 10.10.2014 s-au retras următoarele licențe:
- Licența nr. 2266/19.12.2012 deținută de ITECOL TEHNICA S.R.L.
- Licența nr. 1084/23.08.2010 deținută de ELIDA IMPEX S.R.L.
           La data de 14.10.2014 s-a retras licența nr. 0939/30.04.2010 deținută de BAYON SUD S.R.L.

 


Răspunsul Comisiei Europene, prin care s-a închis definitiv dosarul având ca obiect ”Anormalităţile repartitoarelor (R) de căldură în apartamente”, întocmit de domnul Săndulescu Lucian și promovat de unele organizații neguvernamentale.
- Solicitarea Comisiei Europene
- Răspunsul României la solicitarea Comisiei Europene
- Răspunsul Comisiei Europene

 

 

 Răspunsul A.N.R.S.C. la Plângerea prealabilă a Federației Asociațiilor de Proprietari din România (F.A.P.R.) cu privire la reglarea senzorului de temperatură al robinetelor termostatate, la un minimum de 18 grade C

 

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 527/24.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 497/07.08.2013, contribuţia datorată de furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilităţi publice şi de către operatorii economici care prestează activităţi specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi serviciului public de alimentare cu energie termică şi care nu exploatează sisteme publice este de 0,12% din veniturile înregistrate ca urmare a furnizării/prestării serviciilor/activităţilor aflate în sfera de reglementare a A.N.R.S.C., sau din fondurile băneşti alocate de autorităţile administraţiei publice locale pentru desfăşurarea acestor activităţi.

 

 

Declarațiile privind Contribuția de 0.12% se transmit prin posta NUMAI pe adresa: str. Romulus, nr. 6, sector 2, București, cod poștal 023986.
TOATE
celelalte documente (facturi, petiții, raportări, etc.) se trimit pe adresa: Str Stavropoleos, nr. 6, sector 3, București, cod poștal 030084

 

 

 

 

 

 

Harta operatorilor de servicii comunitare de utilități publice