Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C. este instituție publică de interes national, cu personalitate juridică, ce funcționează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și are ca scop reglementarea și monitorizarea la nivel central a activităților din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice aflate în atributiile sale, în conformitate prevederile Legii nr. 51 din 2006, republicată.

 


Studiu privind situația sistemului de termoficare la nivel național


- Localități care dispun de serviciul de alimentare cu energie termică
- Analiza serviciului de alimentare cu energie termică


Drept la replica - Ziarul Libertatea, 10.02.2015


Precizăm că materialul publicat în data de 10.02.2015 de către Ziarul "Libertatea" NU reprezintă poziția oficială a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C. , astfel trimiterile ce se regăsesc în conținutul articolului menționat aparțin redacției publicației mai sus menționate!

Biroul de Presa


Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 527/24.07.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 497/07.08.2013, contribuţia datorată de furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilităţi publice şi de către operatorii economici care prestează activităţi specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi serviciului public de alimentare cu energie termică şi care nu exploatează sisteme publice este de 0,12% din veniturile înregistrate ca urmare a furnizării/prestării serviciilor/activităţilor aflate în sfera de reglementare a A.N.R.S.C., sau din fondurile băneşti alocate de autorităţile administraţiei publice locale pentru desfăşurarea acestor activităţi.

 

 

Declarațiile privind Contribuția de 0.12% se transmit prin posta NUMAI pe adresa: str. Romulus, nr. 6, sector 2, București, cod poștal 023986.
TOATE
celelalte documente (facturi, petiții, raportări, etc.) se trimit pe adresa: Str Stavropoleos, nr. 6, sector 3, București, cod poștal 030084

 

 

 

 

 

 

Harta operatorilor de servicii comunitare de utilități publice