Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară(FADI), Revista Infomediu Europa, Asociația IRIS TERRA GREEN în colaborare cu MINISTERUL MEDIULUI au organizat evenimentul intitulat Gestionarea deșeurilor în perioada 2018-2025.

Conferința Gestionarea deșeurilor în perioada 2018-2025” a reunit reprezentanți cheie ai administrației publice centrale precum doamna Viceprim-ministru, Ministru al Mediului – Grațiela Leocadia GAVRILESCU, domnul Bogdan Alexa Petru, președintele Autorității Naționale pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publicealături de reprezentanți ai Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară, anume domnul Gabriel Moiceanu președinte al Federației Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară, domnul Stere Crețu Infomediu Europa, reprezentanți ai Consiliilor Județene, reprezentanți din sectorul Industriei Reciclării și Cimentului.

Programul conferinței a abordat pe larg situația existentă în managementul deșeurilor, modificările legislative privind atingerea obiectivelor la nivel național, prezentări  de bune practici aplicate în sistemul de colectare selectivă a deșeurilor cât și soluții de deblocare a proiectelor de investiții și a proiectelor cu finanțare europeană.

În discursul său doamna Viceprim-ministru, Ministru al Mediului – Grațiela Leocadia GAVRILESCU subliniat importanța principiilor economiei circulare, și-a exprimat și nemulțumirea privind decalajele apărute la nivel de implementare în sectorul managementului deșeurilor solide dar s-a declarat deschisă, atât dumneaei, cât și ministerul pe care îl conduce pentru găsirea soluțiilor necesare pentru respectarea prevederilor Directivelor Europene.

În cadrul evenimentului, domnul Bogdan Petre Alexa, președinte A.N.R.S.C. a subliniat rolul deosebit de important al instituției pe care o reprezintă în sectorul gestiunii deșeurilor municipale.

Domnul Președinte a reiterat susținerea permanentă acordată tuturor factorilor implicați în domeniul managementului deșeurilor în vederea intensificării reciclării şi reducerii depozitării în România prin pachetul de măsuri adoptat cu scopul de a stimula tranziţia Uniunii Europene către o economie circulară. Domnul Președinte a salutat aprobarea Planului  National  de Gestionare a Deșeurilor la sfârșitul anului 2017,  instrument de bază  prin care se asigură implementarea în România  a politicilor Uniunii Europene în domeniul deșeurilor.

Evenimentul s-a încheiat cu lansarea Proiectului Ecoatitudine 2018.