Secțiunea I – ora 10.00 SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE UTIL LOCAL SRL Bălești – solicită: eliberarea licenței clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă. APĂ CANAL BORŞ SA Borş – solicită: eliberarea licenței clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv acordarea permisiunii […]

Secțiunea I – ora 10.00 SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ, CU EXCEPŢIA PRODUCERII ENERGIEI TERMICE ÎN COGENERARE ELECTROCENTRALE ORADEA SA – retragerea licenței clasa 2 pentru activitățile de transport, distribuție și furnizare a energiei termice. Secțiunea II – ora 11.00 SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE COMUNA MĂNĂȘTIUR Timiş – […]