Secțiunea I – ora 11.00 SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE COMUNA GHERGHEASA – solicită: eliberarea licenței clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă, respectiv acordarea permisiunii de a exploata sistemul public aferent serviciului din aria administrativ – teritorială a comunei Ghergheasa, din judeţul Buzău. APA TÂRNAVEI MARI SA Mediaș […]