Secțiunea I – ora 10.00 SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE APA PROD S.A. Deva – solicită: modificarea condițiilor asociate licenței clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, în sensul extinderii permisiunii de a exploata sistemul public aferent serviciului în aria administrativ – teritorială a comunei Vețel […]

Secțiunea I – ora 10.00 SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE S.G.C.L. – FILIALA CONSILIUL LOCAL AMARA – solicită: eliberarea licenței clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv acordarea permisiunii de a exploata sistemul public aferent serviciului din aria administrativ – teritorială a orașului Amara, din […]

Secțiunea I – ora 10.00 SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE COMUNA GOHOR – solicită: eliberarea licenței clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă, respectiv acordarea permisiunii de a exploata sistemul public aferent serviciului din aria administrativ – teritorială a comunei Gohor, din judeţul Galați. Secțiunea II – ora 10.30 […]