Secțiunea I – ora 10.00 SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE COMUNA SCHELA solicită: eliberarea licenței clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă, respectiv acordarea permisiunii de a furniza serviciul în aria administrativ – teritorială a comunei Schela, din judeţul Galaţi. COMUNA URZICUȚA – solicită: eliberarea licenței clasa 3 pentru […]

Secțiunea I – ora 10.00 SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE BÉKÉS MEGYEI VÍZMŰVEK Zrt – solicită: eliberarea licenței clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. COMUNA BLEJEȘTI – solicită: eliberarea licenței clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă, respectiv acordarea permisiunii de a furniza […]