Secțiunea I – ora 10.00 SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE COMPANIA DE APĂ OLTENIA S.A. Craiova – solicită: modificarea condițiile asociate licenței clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, în sensul acordării permisiunii de a furniza serviciul și în aria administrativ teritorială a comunei Țînțăreni din […]

Secțiunea I – ora 10.00 SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR GEMAR PRODCOM S.R.L. Chiajna – solicită: eliberarea licenței clasa 3 pentru activitatea de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special. DE VRIJHEID INDUSTRIE S.R.L. Bucureşti – solicită: eliberarea licenţei clasa […]