Secțiunea I – ora 11.00 SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR PANIPROD H&R S.R.L. Cărand – solicită: modificarea licențelor și a condițiilor asociate licenţelor clasa 3 pentru activitățile de precolectare, colectare şi transport al deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special și de colectare, transport, sortare, […]

Secțiunea I – ora 10.30 SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE UTILITĂȚI PUBLICE BRAN S.R.L. Sohodol Bran – solicită: eliberarea licenței clasa 3 pentru pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv acordarea permisiunii de a furniza/presta serviciul în aria administrativ-teritorială a comunei Bran din judeţul Brașov. Secțiunea II […]

Secțiunea I – ora 10.00 SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE COMPANIA DE APĂ S.A. Buzău – solicită: modificarea condițiilor asociate licenţei clasa 2 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, în sensul acordării permisiunii de a furniza/presta serviciul în aria administrativ-teritorială a comunei Beceni din judeţul Buzău. VAMIBO […]

Secțiunea I – ora 11.00 SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR AVE-HURON S.R.L. Miercurea Ciuc – solicită: modificarea condițiilor asociate licenţei clasa 2 pentru serviciul public de salubrizare a localităţilor, în sensul restrângerii permisiunii de a presta activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinere în funcţiune a acestora pe […]