1. A.N.R.S.C. a emis ordine de încetare a valabilității licențelor acordate pentru următoarele activități: – sortarea deșeurilor municipale; – depozitarea controlată a deșeurilor municipale; – organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor; – colectarea, transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor provenite din gospodăriile populației, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară […]