Secțiunea I – ora 12.00 SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR REGAL SERVICE INTERMED S.R.L. București – retragerea din proprie inițiativă a A.N.R.S.C. a licenței clasa 1 pentru serviciul public de salubrizare. OAZI IMPEX S.R.L. Buhuși – retragerea din proprie a inițiativă A.N.R.S.C. a licenței clasa 3 pentru activitatea de precolectare, colectare şi transport al […]

Secțiunea I – ora 10.00 SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE COMUNA MOISEI – solicită: eliberarea licenţei clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare respectiv acordarea permisiunii de a furniza/presta serviciul în aria administrativ-teritorială a a comunei Moisei din judeţul Maramureș. DUMEXIM S.R.L. Oradea – solicită: eliberarea […]