Secțiunea I – ora 11.00 SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE COMUNA GIURGIȚA – solicită: eliberarea licenţei clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă respectiv acordarea permisiunii de a furniza serviciul în aria administrativ-teritorială a comunei Giurgița din judeţul Dolj. COMUNA MUNTENI – solicită: eliberarea licenţei clasa 3 pentru serviciul […]

Asociația Română de Salubritate în parteneriat cu A.N.R.S.C. a organizat în data de 7 mai 2015 la ROMEXPO (sala Brâncuși), ÎNTÂLNIREA ANUALă A OPERATORILOR DE SALUBRITATE cu tema: „Noutăți legislative, de finanțare și tehnice în managementul deșeurilor din România”. În cadrul evenimentului va fi prezentat noul Regulament – cadru al serviciului de salubrizare a localităților.

Secțiunea I – ora 09.30 SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE COMPANIA DE APĂ VALEA CRIȘURILOR S.A. Chișineu-Criș – solicită: modificarea condițiilor asociate licenţei clasa 2 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, în sensul extinderii permisiunii de a furniza/presta serviciul și în aria administrativ-teritorială a comunei Grăniceri din […]