Întâlnirea, prezidată de președintele asociației, domnul Felix Stroe, a avut parte de prezența domnului Carsten Rasmussen, şeful Unităţii pentru România în cadrul DG Regio al CE, a domnului Cătălin Gheran, Director General în Ministerul Fondurilor Europene, a domnului Bogdan Petru Alexa, președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, a domnului Prim-Vicepreședinte ARA domnul Ilie Vlaicu, a reprezentanților operatorilor regionali, precum și alți membri și invitați.

În cadrul întâlnirii, reprezentantul Comisiei Europene, domnul Carsten Rasmussen a prezentat cauzele ce au stat la baza întârzierilor privind derularea proiectelor, în speță cele fazate în Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu) și a prezentat principalele recomandări către operatorii regionali, recomandări ce au fost expuse și către consultantului în domeniu, respectiv Jaspers .

Domnul președinte, Bogdan Petru Alexa a vorbit despre saltul calitativ al sectorului ca urmare a investițiilor demarate prin programele operaționale. A precizat că se impun anumite modificări în legislația terțiară elaborată de către A.N.R.S.C. , în final propunând stabilirea unui calendar etapizat de întâlniri cu specialiști ai autorității și reprezentanți ai Comitetelor Teritoriale ARA pentru dezbaterea observațiilor transmise de operatorii regionali, afiliați Comitetelor, inițiativă ce a fost primită cu căldură de toți cei prezenți.