Comisia din 07.02.2018
Secțiunea I – ora 10.00

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

1. APĂ-CANAL ILFOV S.A. Pantelimon – solicită: modificarea condițiilor asociate licenţei clasa 2 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, în sensul extinderii permisiunii de a furniza/presta serviciul și în ariile administrativ – teritoriale ale comunelor Jilava și Clinceni din judeţul Ilfov.
2. UTILITĂȚI PUBLICE LUNCAVIȚA S.R.L. Luncavița – solicită: eliberarea licenţei clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv acordarea permisiunii de a exploata sistemele publice aferente serviciului din aria administrativ – teritorială a comunei Luncaviţa din judeţul Tulcea.
3. APĂ CANAL DERNA S.R.L. Derna – solicită: eliberarea licenţei clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă, respectiv acordarea permisiunii de a exploata sistemele publice aferente serviciului din aria administrativ – teritorială a comunei Derna din judeţul Bihor.
4. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MARGINEA – SERVICIUL APĂ ȘI CANALIZARE Marginea – solicită: eliberarea licenţei clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv acordarea permisiunii de a exploata sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, din aria administrativ – teritorială a comunei Margina din judeţul Timiş.
5. SECOM S.A. Drobeta-Turnu Severin – solicită: modificarea condițiilor asociate licenţei clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în sensul extinderii permisiunii de a furniza/presta serviciul și în aria administrativ – teritorială a comunei Vînjuleț din judeţul Mehedinți.
6. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ NEGRILEȘTI – solicită: eliberarea licenţei clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă, respectiv acordarea permisiunii de a furniza/presta serviciul, în aria administrativ – teritorială a comunei Negrilești, judeţul Galați.
7. APA–CTTA S.A. Alba Iulia – solicită: eliberarea licenţei clasa 2 pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv acordarea permisiunii de a furniza/presta serviciul în unitățile administrativ-teritoriale membre Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ <<APA ALBA>>”, respectiv în: municipiile Alba Iulia, Aiud, Blaj și Sebeș, orașele Ocna – Mureș, Cugir, Zlatna, Teiuș, Cîmpeni, Abrud și Baia de Arieș și comunele Șugag, Ciugud, Gâlda de Jos, Noslac, Șibot, Sincel, Sîntimbru, Sona, Vințu de Jos, Bistra, Cenade, Cetatea de Baltă, Jidvei, Săliște, Valea Lungă, Blandiana, Cergău, Cricău, Gârda de Sus, Mirăslău, Lopadea Nouă, Ohaba, Mihalț, Crăciunelu de Jos, Bucerdea Grănoasă, Rădești, Pianu, Hopârța, Meteș, Stremț, Berghin, Avram Iancu, Unirea, Ighiu, Daia Română, Gârbova, Cut, Roșia de Secaș, Câlnic, Fărău, Săsciori, Sohodol, Lupșa și Dostat din județul Alba.
8. APAVIL S.A. Râmnicu Vâlcea – solicită: modificarea condițiilor asociate licenţei clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, în sensul extinderii permisiunii de a furniza/presta serviciul și în aria administrativ-teritorială a comunei Pietrari din județul Vâlcea.
9. COMUNA CEAMURLIA DE JOS – solicită: retragerea licenţei clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.
10. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ Somova – solicită: eliberarea licenţei clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă, respectiv acordarea permisiunii de a furniza/presta serviciul, în aria administrativ – teritorială a comunei Somova, judeţul Tulcea.
11. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE CUZA VODĂ – solicită: eliberarea licenţei clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv acordarea permisiunii de a furniza/presta serviciul, în aria administrativ – teritorială a comunei Cuza Vodă, judeţul Constanța.
12. COMUNA MOISEI – solicită: retragerea licenţei clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.
13. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE MOISEI Moisei – solicită: eliberarea licenţei clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv acordarea permisiunii de a furniza/presta serviciul, în aria administrativ – teritorială a comunei Moisei, judeţul Maramureș.
14. APĂ CANAL S.A. Galaţi – solicită: eliberarea licenţei clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv acordarea permisiunii de a furniza/presta serviciul în unitățile administrativ-teritoriale membre Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – SERVICIUL REGIONAL DE APĂ GALAȚI”, respectiv în: municipiile Galați și Tecuci, orașele Berești și Târgu Bujor și comunele Barcea, Berești Meria, Braniștea, Cavadinești, Cosmești, Cudalbi, Cuza Vodă, Drăgănești, Fundeni, Independența, Ivești, Liești, Movileni, Pechea, Piscu, Rădești, Slobozia Conachi, Smârdan, Șendreni, Tudor Vladimirescu, Umbrărești, Valea Mărului și zona de agrement Pădurea Gârboavele din județul Galați.

Secțiunea II – ora 10.30
SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR

1. CRASNA-SERV S.R.L. Crasna – eliberarea licenţei clasa 3 pentru serviciul public de salubrizare a localităților, respectiv acordarea permisiunii de a presta activitățile de colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, de măturat, spălat, stropire şi întreţinere a căilor publice și de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ, în aria administrativ-teritorială a comunei Crasna din județul Sălaj.
2. SALUBRITATE APUSENI S.R.L. Câmpeni – solicită: eliberarea licenţei clasa 3 pentru activitățile de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori și de măturat, spălat, stropire şi întreţinere a căilor publice, respectiv acordarea permisiunii de a presta activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori în ariile administrativ-teritoriale ale orașului Cîmpeni și a comunelor Arieșeni, Gîrda de Sus, Scărișoara, Albac, Horea, Vadu Moților, Poiana Vadului, Vidra, Avram Iancu și Sohodol din județul Alba, respectiv activitatea de măturat, spălat, stropire şi întreţinere a căilor publice în aria administrativ-teritorială a orașului Cîmpeni din județul Alba.
3. RDE HURON S.R.L. Miercurea Ciuc – solicită: modificarea condițiilor asociate licenței clasa 2 pentru serviciul public de salubrizare a localităţilor, respectiv acordarea permisiunii de a presta activitatea de colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, și în ariile administrativ-teritoriale ale comunelor Mădăraș, Tulgheș, Frumoasa, Ciceu și Cârța din județul Harghita.
4. ROSAL GRUP S.A. Bucureşti – solicită: modificarea condițiilor asociate licenței clasa 1 pentru serviciul public de salubrizare a localităţilor, respectiv acordarea permisiunii de a presta activitățile de măturat, spălat, stropire şi întreţinere a căilor publice și de curăţare şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ, și în aria administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca din județul Cluj.
5. SALUBRI PM S.R.L. Tismana – solicită: eliberarea licenţei, clasa 3, pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, respectiv acordarea permisiunii de a presta activitatea în aria administrativ-teritorială a orașului Tismana din județul Gorj.
6. ACTIV CONTRUST S.R.L. Buceș – solicită: eliberarea licenţei clasa 3 pentru activitatea de curăţare şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ, respectiv acordarea permisiunii de a presta activitatea în aria administrativ-teritorială a municipiului Brad, din judeţul Hunedoara.
7. PRIMĂRIA ORAȘULUI TÂRGU LĂPUȘ – retragerea licenţei clasa 3 pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori.
8. SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE AL ORAȘULUI TÂRGU LĂPUȘ Târgu Lăpuș – solicită: eliberarea licenţelor clasa 3 pentru activitățile de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, de măturat, spălat, stropire şi întreţinere a căilor publice și de curăţare şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ, respectiv acordaea permisiunii de a presta activitățile în aria administrativ-teritorială a orașului Târgu Lăpuș din județul Maramureș.
9. GOSPODĂRIRE ORĂŞENEASCĂ S.A. Vatra Dornei – solicită: eliberarea licenţei clasa 3 pentru activitatea de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, respectiv acordarea permisiunii de a presta activitatea în ariile administrativ-teritoriale ale comunelor Iacobeni, Dorna Candrenilor, Poiana Stampei, Dorna Arini, Ciocănești, Coșna și Şaru Dornei din judeţul Suceava.
10. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timişoara – solicită: modificarea condițiilor asociate licenței clasa 1 pentru serviciul public de salubrizare a localităților, în sensul acordării permisiunii de a presta activitățile specifice serviciului și în ariile administrativ-teritoriale ale ale municipiului Timișoara și a comunelor Dumbrăvița, Ghiroda, Giroc, Moșnița Nouă, Sânmihaiu Român, Șag, Becicherecu Mic, Biled, Bucovăț, Carpiniș, Cenei, Checea, Dudeștii Noi, Fibiș, Foeni, Giarmata, Giulvăz, Iecea Mare, Masloc, Orțișoara, Otelec, Pârța, Peciu Nou, Pișchia, Remetea Mare, Sacalaz, Sânandrei, Șandra, Satchinez, Uivăr și Variaș din județul Timiș.
11. STRICT PREST S.R.L. Cluj-Napoca – solicită: modificarea condițiilor asociate licenței clasa 1 pentru colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, în sensul acordării permisiunii de a presta activitatea în ariile administrativ – teritoriale ale comunelor Iclod, Floreşti, Geaca, Recea-Cristur şi Palatca, din judeţul Cluj.
12. FCC ENVIRONMENT ROMÂNIA S.R.L. Arad (.A.S.A. SERVICII ECOLOGICE SRL Arad) – solicită: modificarea condițiilor asociate licenței clasa 1 pentru serviciul public de salubrizare a localităţilor, în sensul acordării permisiunii de a presta activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, și în ariile administrativ teritoriale ale orașului Nădlac și a comunelor Almaș, Bîrsa, Birchiș, Chisindia, Hălmăgel, Hălmagiu, Iratoșu, Pleșcuța, Șeitin, Semnlac, Vărădia de Mureș, Vârfurile și Zădăreni din județul Arad și ale comunelor Bucovăț, Dudeștii Vechi și Orțișoara din județul Timiș.

Secțiunea III – ora 11.00
SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC

1. COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE S.A. Bârlad – solicită: eliberare licenţei clasa 2 pentru serviciul de iluminat public, respectiv acordarea permisiunii de a presta serviciul în aria administrativ-teritorială a municipiului Bârlad.
2. TOTAL STRADA S.R.L. Belciugatele – solicită: retragerea licenţei clasa 1 pentru serviciul de iluminat public.
3. DOMENIU PUBLIC ŞI PRIVAT ONEŞTI SA Oneşti – solicită: eliberare licenţei clasa 3 pentru serviciul de iluminat public, respectiv acordarea permisiunii de a presta serviciul în aria administrativ-teritorială a municipiului Oneşti.

În funcție de finalizarea altor rapoarte de specialitate până la data întrunirii comisiei, pot apărea modificări și completări.

Agențiile Teritoriale:

 • Bucuresti

  Str. Stavropoleos nr.6
  Sector 3, Bucuresti

  Phone : 021/ 317.97.51

  Fax : 021/ 317.97.52

  Detalii
 • Centru

  (Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu)
  Str. Iuliu Maniu nr. 13, et. 3, Mun. Alba-Iulia. jud. Alba

  Phone : 0258 811 664

  Fax : 0258 812 555

  Detalii
 • Nord-Vest

  (Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Salaj, Satu-Mare, Maramures)
  str. Liviu Rebreanu, Nr. 59, Etaj 2, Camera 10-12, Mun. Bistrita, Jud. Bistrita-Nasaud

  Phone : 0263 230 033

  Fax : 0263 210 551

  Detalii
 • Nord-Est

  (Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui)
  Calea Nationala, nr. 70, Scara A, Etaj 1, cod postal 710028, Mun. Botosani, Jud. Botosani

  Phone : 0231 515 777

  Fax : 0231 515 577

  Detalii
 • Vest

  (Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis)
  Str. 1 Decembrie, nr. 24, Mun. Deva, Jud. Hunedoara

  Phone : 0254 212 944

  Fax : 0254 212 940

  Detalii
 • Sud-Est

  (Braila, Buzau, Constanta, Galati, Vrancea, Tulcea)
  Palatul Administrativ al Prefecturii județului Galați – Corp B, strada AL. I. Cuza, bloc Cristal, scara 3, etaj 3, apart. 3

  Phone : 0236 478 070

  Fax : 0236 344 062

  Detalii
 • Sud-Muntenia

  (Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Prahova, Teleorman)
  B-dul Republicii nr. 2-4, Palatul Administrativ, etaj 7, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova

  Phone : 0244 587 745

  Fax : 0244 552 355

  Detalii
 • Sud-Vest Oltenia

  (Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea)
  Str. A.I.Cuza nr. 12, Mun. Slatina, Jud. Olt

  Phone : 0249 418 892

  Fax : 0249 418 893

  Detalii