În perioada 22-25 martie Patronatul Serviciilor Publice din România a organizat Forumul Serviciilor Publice cu tema „Soluții practice și mecanice de finanțare a serviciilor publice la îndemâna autorităților locale”, Poiana Brașov, județul Brașov.

Forumul Serviciilor Publice a găzduit reprezentanți de seamă din cadrul administrației publice – domnul Petru Bogdan Alexa, președinte A.N.R.S.C., doamna Lelia Oanță, Director al Departamentului de Strategii Guvernamentale din cadrul Guvernului României, domnul Eugen Constantin Uricec, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, domnul Otilian Neagoe, secretar de stat în cadrul Consiliului Concurenței, domnul Cătălin Gheran, director general AM în cadrul Ministerului Fondurilor Europene împreună cu reprezentanți ai autorităților publice locale, ai Federațiilor naționale ale Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară, domnul Dan Ovidiu Vătăjelu președinte al Asociației Române pentru Iluminat.

Discuțiile din acest an au adus în atenție aspecte practice dar și soluții la problemele cu care se confruntă autoritățile locale în activitatea de furnizare în condiții de calitate și eficiență a serviciilor publice precum și mecanismele de finanțare a acestora.

Expunerile și dezbaterile din cadrul lucrărilor au pus accent pe:

 • Perspectiva Strategiei Guvernului de armonizare și aliniere a serviciilor publice în context European.
 • Autoritățile locale și situația actual a proiectelor SMID din România și Planul național de Gestiomare a Deșeurilor.
 • Soluții de finanțare pentru realizarea programelor de dezvoltare rurală.
 • Fonduri europene 2014-2020 destinate autorităților locale, absorție și perspective.
 • Rolul Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară în sectorul serviciilor de alimentare cu apă și apă uzată..
 • Valorificarea deșeurilor organice.
 • Programe și mecanisme de finanțare pentru infratsructura serviciului de iluminat public.
 • Abateri constatate de către echipa A.N.R.S.C. în urma acțiunilor de îndrumare și control privind acttivitatea din domneiul serviciilor comunitare de utilități publice.

“Serviciile comunitare de utilităţi publice joacă un rol capital pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii tuturor cetăţenilor şi pentru lupta împotriva excluderii sociale şi izolării, la ora actuală piața serviciilor de utilități publice este o piață bine reglementată, legislația fiind corelată cu aquis-ul comunitar. Deși rezultatele obținute sunt evidente, procesul de reformă trebuie perceput ca un fenomen continuu și într-o perpetuă adaptare în contextul dezvoltării durabile și a schimbărilor climatice și ca urmare a constatărilor desprinse din activitatea factorilor implicați” a declarat președintele A.N.R.S.C. în intervenția sa.

Domnul Bogdan Alexa a realizat o scurtă radiografie a serviciilor comunitare reglementate prin lege de către A.N.R.S.C. subliniind aspecte importante precum:

 1. dezideratul impus prin directivele europene în raport cu implementarea colectării separate a deșeurilor municipale, deziderat ce poate fi atins prin implicarea a autorităților administrației publice locale;
 2. carențele în implementarea legislației aferente serviciului de iluminat public, unde rolul autorităților administrației publice locale este crucial, și în acest sens, A.N.R.S.C. a demarat, în cursul anului 2017, un plan de acțiuni de control tematic pentru mediul urban pentru a veni în sprijinul acestora în respectarea prevederilor din sfera acestui serviciu;
 3. în sectorul de apă și de canalizare, deși este sectorul în care s-au realizat cele mai multe investiții, există probleme în conformarea cu directivele europene pentru apă și apă uzată, în acest sens, s-a instituit, prin memorandum, un grup interministerial care să analizeze situația existentă, să găsească soluții și să propună un plan de acțiune.
 4. serviciul de transport public local, există probleme în aplicarea corectă a legislației europene, mai ales că în acest sector din anul 2010 este în vigoare Regulamentul CE nr. 1370, perioada de tranziție expirând în 2019.

În final, domnul președinte a precizat implicarea activă permanentă a A.N.R.S.C., atât pe partea de gestionare a deșeurilor municipale, împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice colaborează cu Ministerul Mediului pentru modificări legislative punctuale ale Legii gestiunii deșeurilor nr. 211/2011 și a legii privind ambalajele, în principal pentru introducerea obligativității aplicării instrumentului economic – plătești pentru cât arunci, cât și pe partea de transport, legea de modificare a legii serviciului de transport public local fiind elaborată și se află în dezbatere la comisii.

Forumul Serviciilor Publice se întrunește anual de fiecare dată strângând reprezentanți din toate sfere implicate în sectorul serviciilor comunitare de utilități publice și oferă cadrul ideal pentru un dialog al experiențelor tuturor în ansamblul lor.