Realizari Legislative

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Anul 2015


  Anul 2014

 •  Ordinul nr. 202/18.06.2014 privind modificarea tarifelor de acordare şi menţinere a licenţelor/autorizaţiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice
 •  Ordinul nr. 201/18.06.2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. nr. 116/2007 privind aprobarea tarifelor pentru servicii de consultanţă şi pentru activităţile de pregătire şi specializare profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii comunitare de utilităţi publice, precum şi a altor persoane interesate.
 •  Ordinul nr. 171/09.05.2014 pentru modificarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004

  Anul 2013

 •  Hotararea Guvernului nr. 527/2013 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
 • Ordin nr. 236 din 21 mai 2013 - privind modificarea tarifelor de acordare si mentinere a licentelor/autorizatiilor eliberate in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice

 

 • Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 486/2010 - privind modificarea Ordinului A.N.R.S.C. nr. 102/2007 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul de activitate al A.N.R.S.C.
 • Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 435/2010 - modificarea art. 2 alin. (1) din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 493/2009 privind modul de achitare a contributiei de 0,1% fixate in anexa la Hotararea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a A.N.R.S.C.
 • Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 343/2010 - privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum
 • Decizia presedintelui A.N.R.S.C. nr. 84/2009 - privind stabilirea valorii coeficienturui subunitar k1, ce ia in considerare  reducerea pierderilor  din relelele  de transport si distributie  pentru perioada 2010 - 2015
 • Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 132/2009 - privind modificarea unui tarif cuprins in anexa nr. 8 la Regulamentul privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 745/2007
 • Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 376/2008 - pentru modificarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu
 • Hotararea Guvernului nr. 717/2008 - pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, a criteriilor de selectie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilitati publice si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice
 • Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 275/2008 - privind completarea Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 243/2007 privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi
 • Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 343/2008 - privind modificarea Ordinului presedintelui A.N.R.S.C. nr. 116/2007 privind aprobarea tarifelor pentru servicii de consultanta si pentru activitatile de pregatire si specializare profesionala a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii comunitare de utilitati publice, precum si a altor persoane interesate
 • Hotararea de Guvern nr.745/2007 - pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 66/2007 - privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termica produsă centralizat, exclusiv energia termica produsă în cogenerare
 • Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 110/2007 - privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor - abrogat prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 - privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor
 • Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 116/2007 - privind aprobarea tarifelor pentru servicii de consultanţa şi pentru activităţile de pregătire şi specializare profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii comunitare de utilităţi publice, precum şi a altor persoane interesate
 • Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 243/2007 - privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori marfuri in regim de taxi
 • Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 255/2006 - privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementăriprivind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publicecentralizate de alimentare cu energie termica
 • Anul 2005

 • Ordinul presedintelui A.R.N.S.C. nr. 659/2005 - privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 259/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea în domeniul montarii şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apa          calda de consum în imobile de tip condominiu
 • Anul 2004

 • Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 259/2004 - pentru aprobarea Normelor privind autorizarea în domeniul montarii şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apa calda de consum în imobile de tip condominiu

 

Proiecte Acte Normative

Filename Size Date

 

English Translated Law

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Government Decision no. 745
 2. Law no. 51
 3. Law no. 92
 4. Law no. 101
 5. Law no. 230
 6. Law no. 241
 7. Law no. 325

Ultima actualizare în Marţi, 19 Mai 2015 16:18