Legea 544/2001

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Solicitările având ca bază legală Legea 544/2001 vor fi adresate exclusiv pe adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza folosindu-se un tipizat care se poate descărca aici.

 

Persoana de contact: Alexandra Lungu - 021/317.97.51

 

Baza legală

  1. Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
  2. Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public aprobate prin HG nr. 123/2002

1. Lista cuprinzand documentele si informatiile de interes public

2. Lista cu cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate in baza Legii nr. 544/2001

 

Rapoarte de activitate: 2010 | 2011 | 2012 | 2013


Modele reclamatii:

- reclamati un raspuns negativ
- reclamati lipsa unui raspuns

 

Audiențe

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAM DE AUDIENTE PRESEDINTE

Miercuri:10-12Persoanele care au primit un raspuns scris sau verbal in urma audientei la·A.N.R.S.C. nu mai pot beneficia de inca o audienta avand acelasi subiect.

Programari audiente-telefon 021/317.97.51

Persoana de contact-Alexandra Lungu

 

 

Buget

__________________________________________________________________________

Filename Size Date
An Adobe Acrobat file BUGET 13.10. 2014 532.9 KB 2014-10-15
An Adobe Acrobat file Buget 30.01.2014 1.81 MB 2014-05-20
An Adobe Acrobat file BUGET ACTUALIZAT LA 04.09.2013 2.28 MB 2013-09-09
An Adobe Acrobat file BUGET 2013 2.07 MB 2013-03-19
An Adobe Acrobat file BUGET propus 24.02.2010 2.11 MB 2010-06-03
An Adobe Acrobat file BUGET aprobat 27.05.2010 2.37 MB 2010-06-03
An Adobe Acrobat file Buget 21.10.2014 524.45 KB 2014-11-11
An Adobe Acrobat file Buget 30.12.2014 1.06 MB 2015-01-20

Salarizarea Personalului A.N.R.S.C.·

Personalul Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice este constituit din salariati angajati pe baza de contract individual de munca in conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii Guvernului nr. 671/2007, privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice . A.N.R.S.C., cu modificarile si completarile ulterioare.

Salariatii A.N.R.S.C. beneficiaza de salariu astfel:

studii superioare- gradul IA - 1739 lei;
- gradul I - 1523 lei;
- gradul II - 1380 lei;
studii superioare de scurta durata- gradul IA - 1523 lei;
studii medii- treapta IA - 889 lei;
- treapta I - 774 lei;
functii comune
- sofer - 933 lei


La acestea se adauga sporurile prevazute in anexa I/1 la Legea-cadru nr. 330/2010:

Indemnizatia de conducere, dupa caz, in procent de:

- director general - 55%;
- director general adjunct - 50%;
- director - 50%;
- director adjunct - 40%;
- sef serviciu - 30%;
- sef birou - 25%;

Indemnizatia de dispozitiv in procent de 25%.

Sporul de vechime in munca in procent:

- 5%;
- 10%;
- 15%;
- 20%;
- 25%;

Sporul de confidentialitate pentru salariatii care detin autorizatie de acces la informatiile secrete de serviciu, in procent de 8%.
·

Acestea reprezinta veniturile lunare brute din care se opresc contributiile.

Filename Size Date
An Adobe Acrobat file Tabel cu veniturile salariale nete AUGUST 2010 41.17 KB 2010-10-06
An Adobe Acrobat file Tabel cu veniturile salariale nete MARTIE 2011 40.73 KB 2011-04-13
An Adobe Acrobat file Tabel cu veniturile salariale nete MAI 2013 792.12 KB 2013-08-21
An Adobe Acrobat file Tabel cu veniturile salariale nete MARTIE 2014 276.27 KB 2014-05-05
An Adobe Acrobat file Tabel cu veniturile salariale nete IUNIE 2013 794.41 KB 2013-08-21
An Adobe Acrobat file Tabel cu veniturile salariale nete IANUARIE 2011 40.29 KB 2011-03-04
An Adobe Acrobat file Tabel cu veniturile salariale nete MARTIE 2013 1011.84 KB 2013-04-24
An Adobe Acrobat file Tabel cu veniturile salariale nete MAI 2010 1.44 MB 2010-06-11
An Adobe Acrobat file Tabel cu veniturile salariale nete FEBRUARIE 2011 40.26 KB 2011-04-13
An Adobe Acrobat file Tabel cu veniturile salariale nete SEPTEMBRIE 2010 41.62 KB 2010-11-16
An Adobe Acrobat file Tabel cu veniturile salariale nete IANUARIE 2014 278.58 KB 2014-05-21
An Adobe Acrobat file Tabel cu veniturile salariale nete APRILIE 2013 1016.77 KB 2013-05-28
An Adobe Acrobat file Tabel cu veniturile salariale nete NOIEMBRIE 2010 40.88 KB 2011-03-04
An Adobe Acrobat file Tabel cu veniturile salariale nete OCTOMBRIE 2010 40.97 KB 2010-11-23
An Adobe Acrobat file Tabel cu veniturile salariale nete IULIE 2013 1.43 MB 2013-08-21
An Adobe Acrobat file Tabel cu veniturile salariale nete APRILIE 2010 1.52 MB 2010-06-03
An Adobe Acrobat file Tabel cu veniturile salariale nete DECEMBRIE 2010 40.88 KB 2011-03-04
An Adobe Acrobat file Tabel cu veniturile salariale nete IUNIE 2010 1.46 MB 2010-07-21
An Adobe Acrobat file Tabel cu veniturile salariale nete IULIE 2010 1.43 MB 2010-08-20
An Adobe Acrobat file Tabel cu veniturile salariale nete APRILIE 2014 274.26 KB 2014-05-21
An Adobe Acrobat file Tabel cu veniturile salariale nete FEBRUARIE 2014 270.04 KB 2014-05-21
An Adobe Acrobat file Tabel cu veniturile salariale nete APRILIE 2011 40.22 KB 2011-06-01

Cheltuieli Zilnice

Declaratii de Avere&Interese

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Declaraţii de avere si interese

Au obligația declarării averii și a intereselor, conform legislației în vigoare Președintele și Vicepreședintele, funcții asimilate celor de secretar de stat, respectiv subsecretar de stat, precum și persoanele cu funcții de conducere și de control.
Declarațiile de avere și de interese reprezintă acte personale și irevocabile, putând fi rectificate numai în condițiile prevăzute de lege.
Declarația de avere se face în scris, pe propria răspundere, şi cuprinde bunurile proprii, comune şi cele deținute în indiviziune, precum şi cele ale copiilor aflați în întreţinere.
Declarația de interese se face, în scris, pe proprie răspundere și cuprinde funcțiile și activitățile, potrivit prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.
Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun în termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii. În termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activităţii, persoanele prevăzute de prezenta lege au obligaţia să depună noi declaraţii de avere şi declaraţii de interese.
Persoanele prevăzute de prezenta lege au obligaţia să depună sau să actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie.·
Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituţiei şi a Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii;
Lista definitivă cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, însoţită de punctele de vedere primite, se transmite Agenţiei până la data de 1 august a aceluiaşi an.


 

Licentiere Persoane Juridice Straine

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Romana English
Hotararea de Guvern nr.745/2007 Government Decision no. 745/2007
Persoana juridica inregistrata intr-un stat al UE care detine licenta in tara de origine. Judicial person registered in a EU member state which holds a license issued in the home country.
Persoana juridica straina extracomunitara care nu presteaza servicii/activitati de utilitati publice. Non-community foreign judicial person who does not provide any service/activity of public utility.
Persoana juridica inregistrata intr-un stat al UE care nu presteaza servicii/activitati de utilitati publice. Judicial person registered in a EU member state which does not perform any service/activity of public utility.
Persoana juridica inregistrata intr-un stat al UE care nu detine licenta in tara de origine dar presteaza servicii/activitati de utilitati publice. Judicial person registered in a EU member state which does not hold a license issued in the home country but performs a service/an activity of public utility.


Persoana de contact:·Iulian Bandoiu
Director al Directiei Tehnice, Licente
Tel: 021/317.97.49
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualizaBunuri primite cu titlu gratuit

Bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției

În anul 2012 nu s-au primit bunuri cu titlu gratuit cu prilejul acțiunilor de protocol de către demnitarii ANRSC din categoriile necesar a fi declarate și prezentate la conducătorul instituției conform Legii 251/2004.

 

În anul 2013 nu s-au primit bunuri·cu titlu gratuit cu prilejul acțiunilor de protocol de către demnitarii ANRSC din categoriile necesar a fi declarate și prezentate la conducătorul instituției conform Legii 251/2004.

 

În anul 2014 nu s-au primit bunuri·cu titlu gratuit cu prilejul acțiunilor de protocol de către demnitarii ANRSC din categoriile necesar a fi declarate și prezentate la conducătorul instituției conform Legii 251/2004.


Ultima actualizare în Marţi, 16 Iunie 2015 09:44