Evenimentul a avut ca invitați cei mai importanți factori ce activează în domeniul managementului deșeurilor la nivelul administrației publice centrale și locale și anume doamna Viceprim-ministru, Ministru al Mediului – Grațiela Leocadia GAVRILESCU, doamna primar general Gabriela FIREA, domnul Bogdan Petru ALEXA, președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, domnul Iulian IANCU, președinte al Comisiei pentru Servicii și Industrie din cadrul Camerei Deputaților, domnul Robert Negoiță primar al sectorului 3 alături de reprezentanți ai Asociațiilor pentru salubritate, anume domnul Ion Mihalache președinte Asociației Române pentru Managementul Deșeurilor (A.R.M.D.), reprezentanți din sectorul Industriei Reciclării și Cimentului.

Tematica întâlnirii s-a axat pe Stadiul implementării Planului Național de Gestiune a Deșeurilor; Care sunt perspectivele pentru punerea în funcțiune a Sistemelor de Management Integrat al Deșeurilor (SMID) finalizate; Economia circulară – drumul de parcurs pentru România în trecerea deșeurilor de la pierdere la resursă; Soluții pentru atingerea obiectivelor de reciclare la nivel național; Principalele probleme cu care se confruntă administratorii de depozite pentru deșeuri și condiții de aplicare a taxei de depozitare; Legislația privind gestionarea deșeurilor de ambalaje.

Lucrările conferinței au fost deschise de către doamna primar general Gabriela Firea care a și-a declarat convingerea că reușita atingerii țintelor propuse de România în domeniul managementului deșeurilor constă într-un efort conjugat al factorilor implicați alături de o creștere a gradului de conștientizare prin educarea populației.

Edilul-șef a precizat că Primăria Municipiului București va lansa în dezbatere publică Master Planul pentru un sistem integrat de management al deșeurilor, obiectivele documentului sunt reprezentate prin implementarea unui sistem de tratare și valorificare energetică a deșeurilor municipal ale Municipiului București, revizuirea studiului de fezabilitate privind gestionarea deșeurilor din demolări și construcții precum și elaborarea unui studiu de fezabilitate privind tratarea deșeurilor periculoase.

De asemenea doamna primar a anunțat că vor fi instalate 50 de stații automatizate pentru colectarea deșeurilor amplasate în toate cele 6 sectoare ale Capitalei.

Doamna Viceprim-ministru, Ministru al Mediului – Grațiela Leocadia GAVRILESCU a salutat aprobarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor și și-a exprimat mulțumirea față de acest pas, pas ce dă dovada că România este o țară implicată, un stat Membru al Uniunii Europene cu drepturi egale care își însușește și asumă obligațiile. Doamna ministru a precizat faptul că au fost promovate și propuse spre dezbatere publică modificări legislative la principalele acte normative în domeniu respectiv, Legea gestiunii deșeurilor și Legea ambalajelor, în sensul introducerii principiului plătești cât arunci” ca instrument economic pentru promovarea colectării separate.

În cadrul evenimentului, domnul Bogdan Petre Alexa, președinte a prezentat cine este și ce face A.N.R.S.C., la nivel central și local, în sectorul gestionării deșeurilor municipale.

Domnul Bogdan Petre Alexa a punctat necesitatea înființării unei structuri la nivel central cu reprezentanți din toate sferele de acțiune, care să monitorizeze și să informeze Guvernul despre : stadiul implementării PNGD, stadiul conformării cu directivele europene din domeniu cât și despre soluțiile identificate pentru implementarea principiilor economiei circulare.

În încheierea discursului său, domnul președinte a susținut că prin aprobarea Planului National de Gestionare a Deșeurilor s-a creat un instrument de bază prin care se asigură implementarea în România a politicilor Uniunii Europene în domeniul deșeurilor, prin reducerea consumului de resurse și aplicarea practică a ierarhiei deșeurilor – “Serviciul de salubrizare = unul din serviciile primordiale pentru asigurarea sănătăţii şi siguranţei populaţiei – un mediu curat cu toate componentele – aer, apă, sol „

Deșeurile pot genera câștig, profit și bună stare în societate în condițiile în care acestea sunt colectate separat, reciclate și valorificate. De ani buni, în forurile decizionale de la nivel mondial și european s-a elaborat și promovat conceptul de economie circulară, care trebuie implementat cât mai urgent și în țara noastră.