Comisia din 04.04.2018

Secțiunea I – ora 10.00

 

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

 

 1. APA SERV S.A. Alexandria – solicită: eliberarea licenţei clasa 2 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv acordarea permisiunii de a furniza serviciul, în unitățile administrativ – teritoriale ale municipiilor Alexandria, Turnu Măgurele și Roșiorii de Vede și ale orașelor Zimnicea și Videle din județul Teleorman.
 2. SERVICIUL APĂ-CANAL OITUZ – solicită: eliberarea licenţei clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv acordarea permisiunii de a furniza/presta serviciul, în aria administrativ – teritorială a comunei Oituz, judeţul Bacău.
 3. AQUA NOVA HARGITA S.R.L. Odorheiu Secuiesc – solicită modificarea condițiilor asociate licenţei clasa 2 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, în sensul restrângerii furnizării/prestării serviciului în comuna Praid din județul Harghita.
 4. SERVICIUL PUBLIC APĂ-CANAL MURIGHIOL Murighiol – solicită: eliberarea licenţei clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv acordarea permisiunii de a furniza/presta serviciul, în aria administrativ – teritorială a comunei Murighiol, judeţul Tulcea.
 5. APAVER UTILITĂȚI S.R.L. Poganu Verguleasa – solicită: eliberarea licenţei clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă, respectiv acordarea permisiunii de a furniza/presta serviciul, în aria administrativ – teritorială a comunei Verguleasa, judeţul Olt.
 6. STÎNJENELUL S.R.L. Tismana – solicită: eliberarea licenţei clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv acordarea permisiunii de a exploata sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, din aria administrativ – teritorială a oraşului Tismana din judeţul Gorj.
 7. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ PEȘTERA Peștera – solicită: eliberarea licenţei clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă, respectiv acordarea permisiunii de a furniza serviciul, în aria administrativ – teritorială a comunei Peștera din judeţul Constanța.
 8. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A. Târgoviște – solicită modificarea condițiilor asociate licenţei clasa 2 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, în sensul acordării permisiunii de a furniza serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și în aria administrativ-teritorială a comunei Raciu din județul Dâmbovița, acordării permisiunii de a furniza  serviciul public de alimentare cu apă și în ariile administrativ-teritoriale ale comunelor Malu cu Flori, Lucieni, Bucșani, Nucet, Braniștea și Brezoaele din județul Dâmbovița, respectiv acordarea permisiunii de a presta serviciul de canalizare și în ariile administrativ-teritoriale ale comunelor Ulmi și Comișani din județul Dâmbovița.
 9. SISTEM CONSLOC ZĂRNEȘTI 2012 S.R.L. Fundeni Zărnești – solicită: eliberarea licenţei clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă, respectiv acordarea permisiunii de a furniza/presta serviciul, în aria administrativ – teritorială a comunei Zărnești, judeţul Buzău.
 10. SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI S.R.L. Mioveni – solicită modificarea condițiilor asociate licenţei clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, în sensul acordării permisiunii de a furniza serviciul public de alimentare cu apă și în aria administrativ – teritorială a comunei Davidești din judeţul Argeș.
 11. APA NOVA BUCUREȘTI S.A. București – solicită: eliberarea licenţei clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv acordarea permisiunii de a furniza/presta serviciul în aria administrativ – teritorială a municipiului București.
 12. DOROBEIUL S.R.L. Cristian – solicită: eliberarea licenţei clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv acordarea permisiunii de a furniza/presta serviciul în aria administrativ – teritorială a comunei Cristian din județul Brașov.
 13. APĂ CANAL BOBICEȘTI S.R.L. Bobicești – solicită: eliberarea licenţei clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv acordarea permisiunii de a exploata sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, din aria administrativ – teritorială a comunei Bobiceşti, din judeţul Olt.

 

 

 

Secțiunea II – ora 11.30

SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR

 

 1. RER Ecologic Service București REBU SA – solicită: modificarea licenței și a condițiilor asociate licenței clasa 1 pentru serviciul public de salubrizare a localităților, în sensul modificării licenței ca urmare a modificării sediului social al societății din “municipiul Bucureşti, Sector 1, Str. SEVASTOPOL, nr. 24, ARIPA DE NORD (CAM 1+5), Etaj 3” în “municipiul Bucureşti, Sector 6, Splaiul INDEPENDENȚEI, nr. 319, CLĂDIREA OB152, PARTER DREAPTA, ET 1 DREAPTA ȘI ET 2 DREAPTA” și respectiv acordarea permisiunii de a presta activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori și de măturat, spălat, stropire şi întreţinere a căilor publice, în aria administrativ-teritorială a comunei Cornetu din județul Ilfov.
 2. DIRECȚIA ADMINISTRĂRII DOMENIULUI PUBLIC Râmnicu Vâlcea – solicită: modificarea licenței clasa 2 pentru activitatea de administrare a depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare, în sensul modificării licenței ca urmare a modificării denumirii operatorului din “SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE ȘI ÎNTREȚINERE STRĂZI” în “DIRECŢIA ADMINISTRĂRII DOMENIULUI PUBLIC”.
 3. ROMPREST ENERGY SRL Otopeni – solicită: modificarea condițiilor asociate licenței clasa 1 pentru serviciul public de salubrizare a localităților, în sensul modificării sediului social din “municipiul București, Str. Izbiceni, nr. 117-119, etaj 3, Sectorul 1” în “municipiul București, Bulevardul Poligrafiei, nr. 1C, Birourile 10 și 11, etaj 2, Sectorul 1” și respectiv acordarea permisiunii de a presta activitatea de administrare a depozitelor de deșeuri și/sau a instalațiilor de eliminare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare și de a opera “Depozitul conform din cadrul Centrului de Management Integrat al deșeurilor (CMID) din județul Vaslui”.
 4. HARETI PREST S.R.L. Huedin – solicită: eliberarea licenţei clasa 3 pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, respectiv acordarea permisiunii de a presta activitatea în ariile administrativ-teritoriale ale comunelor Negreni, Mănăstireni, Sâncraiu și Izvoru-Crișului din județul Cluj.
 5. ATMEDUT SERV S.R.L. Brăila – solicită: eliberarea licenței clasa 3 pentru activitatea de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, în ariile administrativ – teritoriale ale comunelor Gropeni, Măxineni, Stăncuța, Tichilești, Victoria, Zăvoaia, Vișani, Bordei Verde, Galbenu, Berteștii de Jos, Salcia Tudor și Viziru din judeţul Brăila.
 6. SALUBRISERV S.A. Tg. Mureş – solicită: eliberarea licenţei clasa 2 pentru serviciul public de salubrizare a localităţilor, respectiv acordarea permisiunii de a presta activitățile de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor publice și de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în aria administrativ-teritorială a municipiului Târgu Mureș din județul Mureș și respectiv acordarea permisiunii de a presta activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori în ariile administrativ-teritoriale ale comunelor Sângeorgiu de Mureș, Sântana de Mureș și Coroisânmărtin din județul Mureș.
 7. RDE HURON S.R.L. Miercurea Ciuc – solicită: modificarea condițiilor asociate licenței clasa 3 pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, în sensul acordării permisiunii de a presta activitatea în ariile administrativ – teritoriale ale comunelor comunelor Tomești și Păuleni Ciuc din județul Harghita.
 8. ECOSAL DROBETA S.R.L. Drobeta-Turnu Severin – solicită: eliberarea licenţei clasa 3 pentru activitatea de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, în ariile administrativ – teritoriale ale comunelor Gogoșu, Izvoru Bârzii, Malovăț, Devesel, Bîcleş, Vrata, Cujmir, Obîrșia de Câmp, Balta, Godeanu, Pristol, Dârvari, Braniștea și Punghina din județul Mehedinți.
 9. ECO-SERV HĂLCHIU S.R.L. Hălchiu – solicită: eliberarea licenţelor clasa 3 pentru activitățile de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, de măturat, spălat, stropire şi întreţinere a căilor publice și de curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, respectiv acordarea permisiunii de a presta activitățile în aria administrativ-teritorială a comunei Hălchiu, din judeţul Braşov.
 10. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. Craiova – solicită: eliberarea licenţei clasa 1 pentru serviciul public de salubrizare a localităţilor, respectiv acordarea permisiunii de a presta activităţile de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, de măturat, spălat, stropire şi întreţinere a căilor publice, de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ și de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în aria administrativ-teritorială a municipiului Craiova din județul Dolj și respectiv acordarea permisiunii de a presta activităţile de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, de măturat, spălat, stropire şi întreţinere a căilor publice și de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în ariile administrativ-teritoriale ale orașului Bechet și ale comunelor Ișalnița, Vârvoru de Jos, Almăj, Bucovăț, Malu Mare, Ghercești, Simnicu de Sus, Mischii, Țuglui, Coșoveni și Breasta din județul Dolj.
 11. EDILUL S.A. Beiuş – solicită: modificarea condițiilor asociate licenței clasa 3 pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, în sensul acordării permisiunii de a presta activitatea și în aria administrativ-teritorială a comunei Finis din județul Bihor.
 12. SERVICII SALUBRITATE BUCURESTI S.A. București – solicită: solicită: modificarea condițiilor asociate licenței clasa 1 pentru serviciul public de salubrizare a localităților, în sensul restrângerii permisiunii de a presta activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori din aria administrativ-teritorială a orașului Fierbinți Târg din județul Ialomița și respectiv acordarea permisiunii de a presta activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori în ariile administrativ-teritoriale ale comunelor Sînpaul și Ernei din județul Mureș.
 13. PUBLISERV S.A. Piatra Neamț – solicită: eliberarea licenţei clasa 3 pentru activitatea de curăţare şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ, respectiv acordarea permisiunii de a presta activitatea în aria administrativ-teritorială a municipiului Piatra Neamț, din judeţul Neamț.
 14. RER ECOLOGIC SERVICE S.R.L. Brăila – solicită: modificarea condițiilor asociate licenței clasa 1 pentru serviciul public de salubrizare a localităților, în sensul acordării permisiunii de a presta activitatea de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori şi în ariile administrativ – teritoriale ale comunelor Smârdan şi Tudor Vladimirescu din judeţul Galaţi.
 15. RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU S.A. Buzău – solicită: modificarea condițiilor asociate licenței clasa 2 pentru serviciul public de salubrizare a localităților, în sensul acordării permisiunii de a presta activitățile specifice serviciului și în aria administrativ-teritorială a comunei Puiești din județul Buzău.
 16. SERVICII TEHNICE COMUNALE S.A. Sovata – solicită: modificarea condițiilor asociate licenței clasa 3 pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, în sensul acordării permisiunii de a presta activitatea și în în ariile administrativ-teritoriale ale comunelor Sărățeni și Neaua din județul Mureș.
 17. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. Timişoara – solicită: modificarea condițiilor asociate licenței clasa 1 pentru serviciul public de salubrizare a localităților, în sensul acordării permisiunii de a presta activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, în ariile administrativ-teritoriale ale municipiului Arad, orașelor Curtici, Nădlac, Pecica, Pâncota și Sântana și a comunele Covăsânț, Dorobanți, Fântânele, Felnac, Frumușeni, Iratoșu, Livada, Peregu Mare, Macea, Secusigiu, Semlac, Șagu, Șeitin, Șiria, Șofronea, Vinga, Vladimirescu,m Zădăreni și Zimandu Nou din județul Arad.
 18. COMUNA ȘENDRENI – solicită: retragerea licenţei clasa 3 pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori.
 19. ECOVOL S.A. Voluntari – solicită: eliberarea licenţei clasa 2 pentru serviciul public de salubrizare a localităților, respectiv acordarea permisiunii de a presta activitățile de colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, de măturat, spălat, stropire şi întreţinere a căilor publice și de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în ariile administrativ-teritoriale ale orașelor Voluntari și Pantelimon şi ale comunei 1 Decembrie din județul Ilfov și respectiv activitățile de măturat, spălat, stropire şi întreţinere a căilor publice și de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ în aria administrativ-teritorială a comunei Petrăchioaia din județul Ilfov.
 20. ECO G.M.G. COMPANY S.R.L. sat Halânga, comuna Izvoru Bârzii – solicită: modificarea licenței și a condițiilor asociate licenței clasa 2 pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, în sensul modificării sediului social din “municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. Mareșal Averescu, 105, judeţul Mehedinți” în “sat Halânga, comuna Izvoru Bârzii, nr. 35, județul Mehedinți” și respectiv acordarea permisiunii de a presta activitatea și în ariile administrativ-teritoriale ale comunelor Corlățel, Dubova, Eșelnița, Gârla Mare, Hînova, Ilovița, Obârșia Cloșani, Podeni și Svinița din județul Mehedinți, a comunelor Coronini și Sichevița din județul Caraș Severin și a comunei Glogova din județul Gorj.
 21. COMFRIG S.R.L. Zalău – solicită: eliberarea licenţei clasa 2 pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, respectiv acordarea permisiunii de a presta activitatea în ariile administrativ-teritoriale ale comunelor Bălan, Băbeni, Simisna, Surduc, Zalha, Gilgău, Hida, Dragu și Lețca din judeţul Sălaj.
 22. COSMESIRET S.R.L. Cosmești – solicită: modificarea condițiilor asociate licenței clasa 3 pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, în sensul acordării permisiunii de a presta activitatea în aria administrativ-teritorială a comunei Nicorești din județul Galați.
 23. GOSCOM S.A. Fălticeni – solicită: eliberarea licenţei clasa 3 pentru activitatea de colectare separată şi transport separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, respectiv acordarea permisiunii de a presta activitatea în ariile administrativ-teritoriale ale municipiului Fălticeni și a comunelor Bunești, Hârtop și Preuteşti din judeţul Suceava.

 

 

 

Secțiunea III – ora 13.00

SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC

 

 1. ELECTRO LINE S.R.L. Toplița – solicită: eliberare licenţei clasa 3 pentru serviciul de iluminat public, respectiv acordarea permisiunii de a presta serviciul în aria administrativ-teritorială a municipiului Topliţa din judeţul Harghita.
 2. CITADIN ZALĂU S.R.L. Zalău – solicită: eliberare licenţei clasa 2 pentru serviciul de iluminat public, respectiv acordarea permisiunii de a presta serviciul în aria administrativ-teritorială a municipiului Zalău din judeţul Sălaj.
 3. EL-LISA-VALI S.R.L. Răducăneni – solicită: eliberare licenţei clasa 3 pentru serviciul de iluminat public, respectiv acordarea permisiunii de a presta serviciul în aria administrativ-teritorială a comunei Gorban din judeţul Iaşi.
 4. ENERGO SISTEM S.R.L. Suceava – solicită: modificarea condițiilor asociate licenței clasa 3 pentru serviciul de iluminat public, în sensul acordării permisiunii de a presta serviciul în aria administrativ-teritorială a comunei Boroaia din judeţul Suceava.
 5. GIALEXTRONIC S.R.L. Galați – solicită: eliberarea licenţei clasa 3 pentru serviciul de iluminat public, respectiv acordarea permisiunii de a presta serviciul în ariile administrativ-teritoriale ale comunelor Pechea şi Tudor Vladimirescu din judeţul Galaţi.
 6. INSTA GRUP S.R.L. Târgu Mureș – solicită: eliberare licenţei clasa 2 pentru serviciul de iluminat public, respectiv acordarea permisiunii de a presta serviciul în aria administrativ teritorială a municipiului Târgu Mureş din judeţul Mureş.
 7. MGM UNIC ELECTRO IMPEX S.R.L. Geamăna, Bradu – solicită: eliberare licenţei clasa 3 pentru serviciul de iluminat public, respectiv acordarea permisiunii de a presta serviciul în ariile administrativ-teritoriale ale comunelor Mărăcineni şi Bradu din judeţul Argeş.
 8. TUDOR ELECTRIC GRUP S.R.L. Săveni – solicită: eliberare licenţei clasa 3 pentru serviciul de iluminat public, respectiv acordarea permisiunii de a presta serviciul în aria administrativ-teritorială a comunei Ştiubieni din judeţul Botoşani.

În funcție de finalizarea altor rapoarte de specialitate până la data întrunirii comisiei, pot apărea modificări și completări.