“Apa – inima dezvoltării sustenabile a umanității – Organizația Națiunilor Unite

Parlamentul European – apa “bun comun” și „serviciu de interes general”

ECOAQUA Călărași împreună cu ADI ECOAQUA Călărași au hotărât să celebreze această zi printr-o serie de acțiuni în parteneriat cu diverse instituții din județ.

Structura programului evenimentului a cuprins o conferință, diverse concursuri și expoziții tematice și o expoziție de produse, echipamente și soluții tehnologice pentru domeniul apă-apă uzat, cât și prezentarea proiectului implementat prin fonduri europene POIM – „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria de operare a operatorului regional in județele Călărași si Ialomița, în perioada 2014-2020”, proiect ce constă în investiții pentru tratarea și distribuția apei și colectarea și epurarea apelor uzate. Proiectul va fi implementat în județele Călărași și Ialomița în zonele urbane și rurale și va avea drept rezultat conectarea la sisteme alimentare cu apă și canalizare a populației din aceste zone astfel încât să se realizeze conformarea cu prevederile directivelor UE relevante.

La eveniment au participat domnul Petru Bogdan Alexa, președinte al A.N.R.S.C., domnul Felix Stroe, președinte A.R.A., reprezentanți ai Patronatului Apei, reprezentanți ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua Călărași, personalități din mediul academic și reprezentanți ai furnizorilor de tehnologii din domeniul apă potabilă / canalizare – epurare.

Domnul președinte Petru Bogdan Alexa a felicitat lansarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria de operare a operatorului regional in judetele Calarasi si Ialomita, în perioada 2014-2020”, acțiune ce vine în contextul preocupărilor la nivel mondial și european, salutând reprezentanții operatorului regional și ai asociației de dezvoltare intercomunitară pentru inițiativa de a organiza celebrarea zilei mondiale a apei, alături de principalii pioni în gestionarea acestei resurse.

În mesajul său, domnul Petru Bogdan Alexa și-a exprimat mulțumirea față de saltul calitativ, extrem de remarcabil înregistrat în acest sector amintind însă și de eforturile necesare pentru atingerea conformității cu prevederile directivelor europene, mai ales în plan investițional.

În finalul discursului său, președintele A.N.R.S.C. a subliniat rolul Apei – resursă indispensabilă, element de bază în principiile dezvoltării durabile, mai ales în contextul creșterii ritmului dezvoltării economice în continuă creștere în contextul schimbărilor climatice.

Grija pentru resursele de apă este problema tuturor!