Autoritatea Națională  de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de  Utilități Publice

Operaţiunile de stropire şi spălare a căilor publice se pot executa tot timpul anului, în funcţie de condiţiile meteorologice, fiind interzise numai în perioadele în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) şi alin. (2) şi art. 56 alin. (3) din Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare […]

Începând cu 01 ianuarie 2020 declarațiile privind contribuția de 0,12% se transmit exclusiv online (pe portalul https://declaratii.anrsc.ro) având în vedere Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 79/2017 cu modificările și completările ulterioare. Nerespectarea acestor dispoziții constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei, potrivit prevederilor art. 47 alin. (3) lit. a) din […]