În temeiul dispoziţiilor Ordonanței de Urgență nr. 38/2020 privind utilizarea  înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice, documentele și/sau solicitările transmise de către persoanele fizice și/sau juridice beneficiare ale serviciilor on-line prestate de către A.N.R.S.C. vor fi semnate cu semnătură electronică calificată. Pentru înregistrarea declarațiilor privind contribuția de 0.12% datorată A.N.R.S.C. se efectuează […]