În perioada  21-22 iunie 2018  echipa ANRSC condusă de președintele instituției, domnul Bogdan Petru ALEXA, a fost prezentă la desfășurarea lucrărilor Seminarului  Național de Benchmarking dedicat Operatorilor Regionali, eveniment organizat de către Asociația  Română a Apei în județul Constanța. Din delegația A.N.R.S.C. au făcut parte : domnul director general Iulian Băndoiu, doamna director Livia Băndoiu și reprezentanți ai Agenției Teritoriale Sud Est – domnii Caraman Mihai și Stercu Tănase.

Seminarul a reunit și factori importanți implicați în sectorul de apă  și apă uzată, asigurat de operatorii regionali, respectiv reprezentanții ai   Ministerului  Fondurilor Europene, ARA, ai managementului general și financiar de la nivelul operatorilor regionali, ai consultantului de implementare a sistemului – BDO Business Advisory.

Agenda întâlnirii a vizat subiecte actuale precum HG 677/2017 – Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiții în infrastructura de apă, dezbateri legate de întocmirea listei cu indicatori ce vor determina prognoza pentru perioada 2019-2024, prezentări ce sintetizează tendințele din sectorul de apă și de apă uzată, discuții privind îmbunătățirea și dezvoltare sistemului de Management în Relația cu Clienții alături de prezentarea a 10 Studii de caz de către reprezentanții Operatorilor Regionali.

În deschiderea lucrărilor ședinței, președintele ANRSC, domnul Bogdan Petru ALEXA, Membru în Comitetul de Coordonare a Centrului de Excelență pentru Benchmarking, a subliniat importanța acestui instrument pentru îmbunătățirea permanentă a performanțelor operatorilor, atât din punct de vedere al calității serviciilor prestate, al protejării mediului înconjurător,  precum și pentru creșterea profitabilității,  printr-o cercetare  sistematică și adaptarea celor mai bune practici existente în piață exprimându-și disponibilitatea pentru îmbunătățirea reglementărilor terțiare elaborate de A.N.R.S.C..

Agenda  evenimentului a continuat cu discursul domnului Iulian Băndoiu care a punctat elementele principale ce se regăsesc la baza elaborării strategiilor tarifare și la stabilirea prețurilor și tarifelor,  în contextul realizării investițiilor în infrastructura de apă prin intermediul fondurilor europene conform metodologiei de analiză cost-beneficiu aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017.

Evenimentul a continuat cu prezentări ale celor mai importante realizări ale operatorilor regionali – Dispeceratul central SCADA, prezentarea managementului de relații cu clienți, utilizarea rezultatelor din benchmarking pentru managementul general, precum  și numeroase studii de caz.

Desfășurarea lucrărilor acestui seminar național a fost moderată cu profesionalism  de domnul director ARA, Constantin Predoi, coordonator al exercițiului de benchmarking în cadrul Centrului de Excelență.

În final, domnul președinte a mulțumit participanților, a conchis prin faptul că piața serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare este o piață bine reglementată, care a permis dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din România, iar sistemul de benchmarking aplicabil operatorilor regionali permite îmbunătățirea permanentă a performanțelor operatorilor dar de asemenea ar fi benefic dacă ar fi aplicat la nivelul tuturor operatorilor de apă din țară, așa cum de altfel se procedează în multe țări europene.