Autoritatea Națională  de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de  Utilități Publice

Situația Cererilor de Licențiere Respinse