Autoritatea Națională  de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de  Utilități Publice

Gestiune delegată – iluminat public –