La invitația domnului  Preṣedinte al FEDERAŢIEI ASOCIAŢIILOR DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DIN DOMENIUL APEI, domnul VASILE DARABAN și a domnului director executiv A.R.S.A.C.I.S. Iaṣi, domnul PAUL BENESCH,  Președintele   A.N.R.S.C.,  domnul  BOGDAN PETRU ALEXA, a participat la Iași, la sfârṣitul săptămânii trecute, la o conferință națională cu tema “Creșterea calității serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare”.

La eveniment au mai participat: domnul BOGDAN CHIŢESCU, Director General Adjunct în Ministerul Fondurilor Europene, domnul CRISTIAN MĂRIȘTEANU, Director Adjunct în Ministerul Fondurilor Europene, domnul VICTOR CHIRILĂ, președinte A.R.S.A.C.I.S. Iaṣi, domnul ION TOMA, Director General APAVITAL S.A. Iași, domnul GABRIEL IONIŢĂ, Senior consultant din partea BDO România, domnul GICĂ ZANET, administrator public al municipiului Pașcani, precum și reprezentanți atât ai asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ṣi operatorilor regionali, cât și ai autorităților administrației publice locale.

La conferință s-au dezbătut subiecte privind stadiul proiectelor de invesțiții în domeniu, finanțate prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, precum și din bugetul de stat prin  P.N.D.L., derulat în cadrul M.D.R.A.P., având în vedere că în prezent, în România, la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, prin operatorii regionali, sunt în derulare mai multe proiecte de realizare, modernizare şi reabilitare a infrastructurii tehnico-edilitară a unităţilor administrativ-teritoriale aferentă serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

Totodată, s-au discutat și aspecte privind modificările cadrului legislativ și instituțional, astfel încât să se permită sectorului să atingă standarde ridicate de calitate.

Cu toate că sectorul de apă are cele mai mari realizări din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, România trebuie să asigure  în continuare realizarea unor investiții semnificative în rețele de alimentare cu apă, reṭele de canalizare,  stații de tratare a apei,  stații de epurare a apei uzate, rezervoare și surse de apă, după caz, în vederea conformării cu directivele europene și totodată pentru  creșterea calității serviciilor oferite utilizatorilor”, a  declarat Președintele A.N.R.S.C., domnul BOGDAN PETRU ALEXA.

Cu această ocazie, domnul Președinte BOGDAN PETRU ALEXA a felicitat reprezentanții asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și ai operatorilor regionali  pentru modul în care s-au implicat în dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată în România  și i-a asigurat de întreaga disponibilitate pentru găsirea soluțiilor optime, astfel încât, să se asigurea furnizarea unor servicii într-o manieră performantă, pentru o mai bună integrare economică în Uniunea Europeană.