Președintele   A.N.R.S.C.,  domnul  BOGDAN PETRU ALEXA, a participat  la lucrările Conferinṭei Naṭionale a Serviciilor Publice, organizată  la Predeal,  la invitația domnului FLORIAN DUDU,  Preṣedintele  Patronatului Serviciilor Publice din România.

Alături de domnul Președinte, au facut parte din lista invitaților prezenți și domnul CRISTIAN ṢOLOGON- Secretar de Stat în Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraṭiei Publice, domnul GEORGE SAVA – Secretar  General în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, domnul  OTILIAN NEAGOE- Vicepreṣedinte al Consiliului Concurenṭei, domnul GABRIEL MOICEANU – Președinte al Federaṭiei Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară, domnul DAN VĂTAJELU – Preṣedinte al Asociaṭiei Române pentru Iluminat, precum și reprezentanṭi ai consiliilor judeṭene, primăriilor și operatorilor de servicii de utilităṭi publice.

Tematica  dezbaterilor s-a referit la stadiul actual și perspective pentru consolidarea sectorului serviciilor comunitare de utilități publice, evoluṭia legislativă în contextul europen actual și impactul acesteia în realizarea obiectivelor și strategiilor de dezvoltare locale, precum și impactul legislativ în domeniul delegării serviciilor publice şi adaptarea cadrului legal şi procedural la realităţile practice din România.

Cu această ocazie, s-a desfășurat și  Ceremonia de semnare a Acordului de Colaborare între Patronatul Serviciilor Publice din România, Uniunea Municipalităților din Anatolia Centrală reprezentantă de domnul Secretar General SALIM CORUK și Președintele Camerei de  Comerț România-Turcia , domnul TAMER ATALAY.

Prin agrearea acestui acord s-a convenit să stabilească și să dezvolte relații de colaborare, cu respectarea legislațiilor română și turcă, precum și a tratatelor internaționale la care România și Turcia sunt părți, în următoarele domenii: activități economice și comerciale, administrație publică locală, realizarea de înfrățiri între unități administrativ teritoriale din România și localități din Anatolia Centrală din Turcia, schimburi de experiență privind îmbunătățirea autonomiei și eficienței unității administrativ-teritoriale, rezolvarea problemelor din domeniul social, realizarea de proiecte comune cu finanțare europeană, protecția mediului, resurse naturale şi servicii publice.

  Preṣedintele A.N.R.S.C., domnul BOGDAN PETRU ALEXA și-a manifestat deschiderea și implicarea  în ceea ce privește  îmbunătățirea  strategiilor  din domeniul  serviciilor de utilități publice atât la nivel național cât și la nivelul colaborărilor dintre România și Turcia prin intermediul acordurilor parteneriale.