Președintele A.N.R.S.C,  domnul Bogdan Petru Alexa a participat  la dezbaterea organizată de A.M.R,  pe tema obligațiilor autorităților locale în materie de deșeuri

La întâlnirea organizată marti, 4 Septembrie de A.M.R. au fost prezenți la discuții, primarii și reprezentanții municipiilor membre A.M.R., precum și Viceprim-ministrul, Ministrul Mediului- doamna Grațiela Leocadia Gavrilescu, doamna Sirma Caraman- Secretat de stat M.D.R.A.P, domnul Cornel Brezuică- Președintele Administrației Fondului pentru Mediu,  iar din partea A.N.R.S.C. domnul Președinte Bogdan Petru Alexa și domnul Iulian Băndoiu- Director General în cadrul A.N.R.S.C.

Tematica dezbaterilor a fost concentrată pe obligații ale autorităților locale, pe care acestea le au de îndeplinit până la data de 31 decembrie 2018, în vederea punerii în aplicare a angajamentelor luate de România în fața Comisiei Europene, în materie de deșeuri.

Discuțiile au fost concentrate pe măsuri pentru o gestionare mai eficientă a managementul deșeurilor. S-au luat în vedere propuneri pentru îmbunatățirea legislației astfel încât să se evite degradarea mediului prin depozite necontrolate de deșeuri, creșterea gradului de reciclare concomitent cu aplicarea instrumentului „plătesti cât arunci”.

Întâlnirea a avut loc ca urmare a noilor modificări legislative aduse prin OUG NR.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr 196/2005 privind Fondul de Mediu.

Domnul Președinte A.N.R.S.C., Bogdan Petru Alexa consideră că astfel de dezbateri pot avea un aport semnificativ pentru identificarea celor mai bune soluții în vederea conformării cu Directivele Europene în sectorul deșeurilor.