Reglementat prin Legea nr. 241/2006

Reglementat prin Legea nr. 101/2006

Reglementat prin Legea nr. 230/2006

Reglementat prin Legea nr. 92/2007

INFORMARE privind reglementări economice aplicabile serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare
În vederea implementării reformei/jalonului nr. 1 din Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C1. Managementul apei, A.N.R.S.C. a elaborat și aprobat noul cadru legislativ de reglementare economică aplicabil serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, după cum urmează (click aici)

INFORMARE privind reglementarea economică a serviciului de salubrizare a localităților
A.N.R.S.C. a elaborat și aprobat noul cadru legislativ de reglementare economică aplicabil serviciului de salubrizare a localităților. (click aici)

În vederea implementării dispozițiilor Legii nr. 267/2021 pentru completarea O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, A.N.R.S.C. informează operatorii serviciilor de utilități publice că pentru obținerea licenței vor transmite, în format electronic, pe adresa de e-mail: documentatii@anrsc.ro, cererea asociată documentației de licențiere prevăzută în Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin H.G. nr. 745/2007, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de formularul (click aici) privind acceptul pentru solicitarea de către A.N.R.S.C. a  documentelor necesare acordării licenței, emise de alte instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale.
Menționăm că, în situația în care documentele vor fi solicitate instituțiilor emitente prin intermediul A.N.R.S.C., termenul de analiză și soluționare a cererii de licență se va prelungi în mod corespunzător cu perioada de răspuns a acestora.

Vă informăm că documentațiile pentru obținerea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice cât și documentațiile pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare vor fi transmise pe adresa de e-mail: documentatii@anrsc.ro, în format PDF/RAR/ZIP.

Activitatea de relații cu publicul (persoane fizice, cât și persoane juridice), se desfășoară preponderent prin corespondență poștală sau/și electronică – e-mail: cabinet@anrsc.ro; biroupresa@anrsc.ro; telefon: 021/3179751.