Solicitare Informații de Interes Public

Pentru solicitări în baza legii 544/2001
Accesați formularul din secțiunea: Informații de Interes public – Acces informații interes public – Formular Solicitări 544
Responsabil desemnat cu gestionarea Legii 544/2001 Alexandra Lungu, biroupresa@anrsc.ro

Bază legală

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

Descarcă

Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, cu modificările și completările ulterioare

Descarcă

Lista cuprinzând documentele și informațiile de interes public

Descarcă

Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate în baza Legii nr. 544/2001

Descarcă

Lista cuprinzând documentele de interes public comunicate la cerere

Descarcă

Modalități de contestare ale deciziilor:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

Modele de reclamații

Model reclamații cu un raspuns negativ

Descarcă

Model reclamații pentru lipsă răspuns

Descarcă