Retragere licență

Cerere privind retragerea licenței
Rezilierea contractului de delegare-revocare a hotărârii
Începere procedură faliment