Realizări legislative

Anul 2022

 1. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 23/2022 privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a licențelor/autorizațiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
 2. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 44/2022 privind modificarea și completarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice — A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 505/2019
 3. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 92/2022 privind modificarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 322/2020.
 4. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 230/2022 privind aprobarea Metodologiei de ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferentă planului de afaceri 
 5. Anexa nr. 4 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 230/2022
 6. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 231/2022 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a modului de implementare a strategiilor de tarifare elaborate în conformitate cu Metodologia de analiză cost – beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017
 7. Anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 231/2022
 8. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 323/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare
 9. Anexe la Ordinul A.N.R.S.C. nr. 323 din 2022
 10. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 634/2022 pentru modificarea și completarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 272/2007
 11. Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare

Anul 2021

 1. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 32/2021 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane
 2. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 31/2021 privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane
 3. Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 139/2021 privind modificarea și completarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 322/2020
 4. Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 234/2021 privind modificarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 322/2020
 5. Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 323/2021 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 32/2021 privind aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane
 6. Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 325/2021 privind modificarea și completarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 505/2019
 7. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 495/2021 privind modificarea art. 3 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 79/2017 privind modalitatea de achitare și cuantumul contribuției datorate la bugetul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice — A.N.R.S.C.

Anul 2020

 1. Ordinul nr. 43 din 20.02.2020 al președintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea modelelor de formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor bugetare
 2. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 168 din 29.04.2020 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum și a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare
 3. Ordinului presedintelui ANRSC nr. 322/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligatiilor de plata accesorii
 4. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 467 din 3 noiembrie 2020 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serciviile Comunitare de Utilități Publice nr. 22/2017
 5. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serciviile Comunitare de Utilități Publice nr. 469 din 5 noiembrie 2020 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorități Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționate de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
 6. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serciviile Comunitare de Utilități Publice nr. 471 din 11 noiembrie 2020 privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a licențelor/autorizațiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
 7. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 563 din 22 decembrie 2020 privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 79/2017 privind modalitatea de achitare a contribuţiei prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017
 8. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 556 din 21 decembrie 2020 pentru aprobarea Procedurii privind restituirea unor sume reprezentând venituri ale Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, platite în plus sau necuvenit și pentru care, după caz, nu există obligația de declarare

Anul 2019

 1. ORDIN pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local
 2. Ordin comun ANRSC – ANAP nr. 131/1401/2019  privind documentele standard și contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie.
 3. Ordinul Președintelui ANRSC nr. 134 din 2019
 4. Ordinul Președintelui ANRSC nr. 133 din 2019
 5. Ordinul Președintelui ANRSC nr. 291/2019 pentru modificarea anexei nr. 7 la Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilitați publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007 
 6. Ordinul presedintelui ANRSC nr. 365 din 2019 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice
 7. Ordinul presedintelui ANRSC nr. 301 din 2019 privind legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită, în conformitate 
 8. Ordin nr. 504 din 2019 privind modificarea tarifelor de acordare şi menţinere a licenţelorautorizaţiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice
 9. Ordin nr. 505 din 2019 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
 10. ORDIN pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii

Anul 2015

 1. Ordinul nr. 82/09.03.2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor
 2. Ordin privind modul de achitare a contribuţiei de 0,12% fixate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C.

Anul 2014

 1. Ordinul nr. 202/18.06.2014 privind modificarea tarifelor de acordare şi menţinere a licenţelor/autorizaţiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice
 2. Ordinul nr. 201/18.06.2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C. nr. 116/2007 privind aprobarea tarifelor pentru servicii de consultanţă şi pentru activităţile de pregătire şi specializare profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii comunitare de utilităţi publice, precum şi a altor persoane interesate.
 3. Ordinul nr. 171/09.05.2014 pentru modificarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004

Anul 2013

 1.  Hotărârea Guvernului nr. 527/2013 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
 2. Ordin nr. 236 din 21 mai 2013 – privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a licențelor/autorizațiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice

Anul 2011

 1. Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 617/ 31.10.2011 – Constituirea Consiului Consultativ al A.N.R.S.C.
 2. Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 367/2011 – modificarea tarifelor de acordare si mentinere a licentelor/autorizatiilor si a modelului de licenta/autorizatie eliberate in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice

Anul 2010

 1. Hotărârea Guvernului nr. 622/2010 – modificarea Regulamentului de organizare si functionare a A.N.R.S.C.
 2. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 486/2010 – privind modificarea Ordinului A.N.R.S.C. nr. 102/2007 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul de activitate al A.N.R.S.C.
 3. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 435/2010 – modificarea art. 2 alin. (1) din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 493/2009 privind modul de achitare a contributiei de 0,1% fixate in anexa la Hotararea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a A.N.R.S.C.
 4. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 343/2010 – privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum
 5. Norma tehnică de aplicare a Ordinului președintelui A.N.R.S.C. nr. 343/2010

Anul 2009

 1. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 493/2009 – privind modul de achitare a contributiei de 0,1% fixate in anexa la Hotararea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a A.N.R.S.C.
 2. Ordinul comun al președintelui A.N.R.E. si A.N.R.S.C. nr. 439/2009 – privind modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a preturilor locale de referinta si a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate
 3. Hotărârea Guvernului nr. 1383/2009– privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a A.N.R.S.C., aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 671/2007
 4. Decizia președintelui A.N.R.S.C. nr. 84/2009 – privind stabilirea valorii coeficienturui subunitar k1, ce ia in considerare  reducerea pierderilor  din relelele  de transport si distributie  pentru perioada 2010 – 2015
 5. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 132/2009  privind modificarea unui tarif cuprins in anexa nr. 8 la Regulamentul privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 745/2007

Anul 2008

 1. Ordinul comun al președintelui A.N.R.E. si A.N.R.S.C. nr.120-485/2008 – privind modificarea Metodologiei de stabilire a preturilor locale de referinta si a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate
 2. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 483/2008 – privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice
 3. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 440/2008  privind modificarea tarifelor pentru acordarea si mentinerea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice
 4. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 376/2008 – pentru modificarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu
 5. Hotărârea Guvernului nr. 717/2008 – pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, a criteriilor de selectie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilitati publice si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice
 6. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 275/2008 – privind completarea Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 243/2007 privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi
 7. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 343/2008 – privind modificarea Ordinului presedintelui A.N.R.S.C. nr. 116/2007 privind aprobarea tarifelor pentru servicii de consultanta si pentru activitatile de pregatire si specializare profesionala a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii comunitare de utilitati publice, precum si a altor persoane interesate
 8. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 377/2008 – privind aprobarea fișei de investiție
 9. Fișă obiectiv investiție

Anul 2007

 1. Hotararea de Guvern nr. 745/2007 – pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice
 2. Ordinul comun nr. 5/93/2007 al preşedintelui A.N.R.E. şi al preşedintelui A.N.R.S.C. – pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public
 3. Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007 – privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa și de canalizare
 4. Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 66/2007 – privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termica produsă centralizat, exclusiv energia termica produsă în cogenerare
 5. Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 77/2007 – privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public
 6. Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 86/2007 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public
 7. Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 87/2007 – pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public
 8. Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare
 9. Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 89/2007 – pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare
 10. Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 90/2007 – pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare
 11. Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 91/2007 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica
 12. Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 92/2007 – pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica
 13. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 102 – privind Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul de activitate al A.N.R.S.C.
 14. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 108/2007 – privind modul de achitare a contribuţiei datorate la bugetul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
 15. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 109/2007 – privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor
 16. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 110/2007 – privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor – abrogat prin Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 82/2015 – privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor
 17. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 111/2007 – privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor
 18. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 112/2007 – privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor
 19. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 116/2007 – privind aprobarea tarifelor pentru servicii de consultanţa şi pentru activităţile de pregătire şi specializare profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii comunitare de utilităţi publice, precum şi a altor persoane interesate
 20. Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 206/2007 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local
 21. Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 207/2007 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor de domeniul serviciilor de transport public local
 22. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 243/2007 – privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori marfuri in regim de taxi
 23. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 263/2007 – privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local
 24. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007– pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane

Anul 2006

 1. Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 337/2006 – privind modul de achitare de către operatorii de servicii publice de gospodărie comunală a tarifului de menţinere a licenţeiOrdinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 255/2006 – privind modificarea şi completarea
 2. Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementăriprivind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publicecentralizate de alimentare cu energie termică
 3. Ordinul comun al președintelui A.N.R.E. si al președintelui A.N.R.S.C. nr. 21/2006 – privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor locale dereferinta şi a sumelor necesare pentru compensarea combustibiluluifolosit pentru energia termica furnizată populaţiei prin sistemecentralizate

Anul 2005

 1. Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 659/2005 – privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 259/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea în domeniul montarii şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apa caldă de consum în imobile de tip condominiu

Anul 2004

 1. Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 259/2004 – pentru aprobarea Normelor privind autorizarea în domeniul montarii şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apa calda de consum în imobile de tip condominiu
 2. Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 233/2004 – pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica