Modificare condiții asociate licență

Cerere pentru modificarea condițiilor asociate licenței
Modificarea în cazul încetării unor contracte de delegare a gestiunii
Modificarea în cazul atribuirii altor contracte de delegare a gestiunii