WAREG

Începând cu anul 2014, ANRSC este membru  WAREG – the Network of European Water Service Regulators, organizație non- profit, cu personalitate juridică, cu sediul la Milano, Italia.

WAREG website : wareg.org 

WAREG Business Card : WAREG Members Business Card 

Obiectivul principal al WAREG este de a promova coordonarea la nivel european a activităţii profesionale a autorităţilor de reglementare, de a sprijini cele mai bune practici de reglementare care încurajează investiţiile, calitatea serviciilor, sustenabilitatea, respectarea mediului dar şi protecţia consumatorilor. Autorităţile de reglementare din cadrul WAREG dezvoltă strategii comune, convenite la nivel european, în ceea ce priveşte rezolvarea celor mai actuale probleme legate de reglementarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.