Din cauza unor probleme legate de serviciul YAHOO Mail în România este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să nu fie livrate în termenul legal. Motiv pentru care vă adresăm rugamintea de a ne pune la dispoziție, în măsura în care dispuneți, de adrese alternative de e-mail.

Sediu central: Str. Lucian Blaga nr.4, Sector 3, Bucuresti – ROMANIA

Telefon: 021/ 317.97.51.     Fax: 021/ 317.97.52.     Email: cabinet@anrsc.ro

PROGRAM DE LUCRU/PROGRAM CU PUBLICUL:

luni – joi între orele 08.00 – 16.30

vineri între orele 08.00 – 14.00

Contact în relația cu presa:  biroupresa@anrsc.ro

Responsabil desemnat privind Legea 544/2001: Alexandra Lungu

021/317.97.51

biroupresa@anrsc.ro

PROGRAM AUDIENȚE:

Programări audiențe: 021/317.97.51

Miercuri – 10-12

Date solicitate pentru înscrierea în audiență – nume, prenume, număr de telefon, tematica de discuție

TELVERDE: 0800 800 457

Cont IBAN în care sunt încasate sumele datorate bugetului A.N.R.S.C.

Sumele datorate bugetului A.N.R.S.C. pot fi achitate online, prin intermediul platformei Ghișeul.ro (Sistemul Național Electronic de Plată Online cu Cardul Bancar) – Plata fără autentificare, accesând pagina dedicată A.N.R.S.C. (link-urile de acces se regăsesc în tabelul de mai jos, în funcție de tipul obligației către bugetul A.N.R.S.C.).

Tipuri de obligații de plată către bugetul A.N.R.S.C. Cont IBAN al A.N.R.S.C. deschis la Trezoreria Sectorului 3 Link de acces pe platforma Ghișeul.ro (www.ghișeul.ro) în functie de tipul obligației către bugetul A.N.R.S.C.

Contribuția de 0,12%/0,2% din veniturile proprii înregistrate ca urmare a furnizării/prestării serviciilor comunitare de utilități publice, inclusiv dobânzi/majorări și/sau penalități de întârziere aferente acesteia

RO29TREZ70320F365000XXXX https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/taxe/index/idinst/16107/tippers/2/codvenit/1
Tarif pentru acordarea licenței, conform Ordinului președintelui A.N.R.S.C. nr. 100/2023 RO29TREZ70320F365000XXXX https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/taxe/index/idinst/16107/tippers/2/codvenit/2
Tarif pentru menținerea licenței, conform Hotărârii Guvernului nr. 745/2007, cu modificările ulterioare sau Ordinului Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 100/2023, inclusiv dobânzi/majorări și/sau penalități de întârziere aferente acestuia RO29TREZ70320F365000XXXX https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/taxe/index/idinst/16107/tippers/2/codvenit/3
Tarif pentru acordarea autorizației eliberate autorității de autorizare pentru serviciile de transport local și județean de persoane, conform Ordinului președintelui A.N.R.S.C. nr. 206/2007, cu modificările și completările ulterioare RO29TREZ70320F365000XXXX https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/taxe/index/idinst/16107/tippers/2/codvenit/4
Tarif pentru monitorizarea autorizației eliberate autorității de autorizare pentru serviciile de transport local și județean de persoane, conform Ordinului președintelui A.N.R.S.C. nr. 206/2007, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv dobânzi/majorări și/sau penalități de întârziere aferente acestuia RO29TREZ70320F365000XXXX https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/taxe/index/idinst/16107/tippers/2/codvenit/5

Amenzile contravenționale se plătesc către Bugetul de Stat. Conturile IBAN în care efectuează plata persoanele juridice sancționate de A.N.R.S.C. se găsesc pe site-ul www.anaf.ro