Realizări legislative

Anul 2020

  1. Ordinul nr. 43 din 20.02.2020 al președintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea modelelor de formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor bugetare
  2. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 168 din 29.04.2020 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum și a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare
  3. Ordinului presedintelui ANRSC nr. 322/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligatiilor de plata accesorii
  4. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 467 din 3 noiembrie 2020 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serciviile Comunitare de Utilități Publice nr. 22/2017
  5. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serciviile Comunitare de Utilități Publice nr. 469 din 5 noiembrie 2020 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorități Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționate de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
  6. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serciviile Comunitare de Utilități Publice nr. 471 din 11 noiembrie 2020 privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a licențelor/autorizațiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
  7. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 563 din 22 decembrie 2020 privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 79/2017 privind modalitatea de achitare a contribuţiei prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017
  8. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 556 din 21 decembrie 2020 pentru aprobarea Procedurii privind restituirea unor sume reprezentând venituri ale Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, platite în plus sau necuvenit și pentru care, după caz, nu există obligația de declarare