Legislație

Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 23/2022 privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a licențelor/autorizațiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice

Descarcă

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 79 din 2017 privind modalitatea de achitare şi cuantumul contribuţiei datorate la bugetul A.N.R.S.C., cu modificările si completările ulterioare

Descarcă

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 504 din 2019 privind modificarea tarifelor de acordare şi menţinere a licenţelor / autorizaţiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice

Descarcă

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51 din 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Descarcă

Legea serviciului de iluminat public nr. 230 din 2006, cu modificările și completările ulterioare

Descarcă

Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru serviciul de iluminat public

Descarcă

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 77 din 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public

Descarcă

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 86 din 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public

Descarcă

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 87 din 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public

Descarcă

Ordin comun A.N.R.S.C. / A.N.R.E. Nr. 93/5 din 2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public

Descarcă

Ghid privind procedurile de constatare a abaterilor de la reglementările privind serviciile comunitare de utilități publice și a modului de aplicare a sancțiunilor prevăzute de legislația specifică și a Legii prevenirii nr. 270/2017

Descarcă