Legislație

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 14/2024 privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a licențelor/autorizațiilor eliberate în domeniul serviciilor de utilități publice aflate în sfera de reglementare a A.N.R.S.C.

Descarcă

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 100 din 2023 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor de utilități publice aflate în sfera de reglementare a A.N.R.S.C.

Descarcă

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 807/2022 privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a licențelor și autorizațiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice

Descarcă

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 323/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare

Descarcă

Anexe la Ordinul A.N.R.S.C. nr. 323 din 2022

Descarcă

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 230/2022 privind aprobarea Metodologiei de ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferente planului de afaceri

Descarcă

Anexa nr. 4 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 230/2022

Descarcă

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 231/2022 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a modului de implementare a strategiilor de tarifare elaborate în conformitate cu Metodologia de analiză cost – beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017

Descarcă

Anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 231/2022

Descarcă

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 23/2022 privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a licențelor/autorizațiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice

Descarcă

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144 din 2021 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241 din 2006

Descarcă

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 79 din 2017 privind modalitatea de achitare şi cuantumul contribuţiei datorate la bugetul A.N.R.S.C., cu modificările și completările ulterioare

Descarcă

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 32 din 2021 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate, cu modificările ulterioare

Descarcă

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 31 din 2021 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane

Descarcă

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 504/2019 privind modificarea tarifelor de acordare şi menţinere a licenţelor/autorizaţiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice

Descarcă

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51 din 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Descarcă

Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241 din 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Descarcă

Hotărârea Guvernului nr. 855/2008, cu modificările și completările ulterioare

Descarcă

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 65 din 2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor, tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare

Descarcă

Ordinul președintelui ANRSC nr. 88 din 2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Descarcă

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 89 din 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Descarcă

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 90 din 2007 pentru aprobarea Contractului cadru de furnizare prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Descarcă

Ghid privind procedurile de constatare a abaterilor de la reglementările privind serviciile comunitare de utilități publice și a modului de aplicare a sancțiunilor prevăzute de legislația specifică și a legii prevenirii nr. 270/2017

Descarcă