Avizare/Aprobare prețuri/tarife

Documentație – Ord. ANRSC nr. 230/2022
Evaluare pierderi de apă
Documentație avizare formulă ajustare cu inflația pentru strategia tarifară
Fișe de fundamentare
Evidență tarife/prețuri