Avizare/Aprobare prețuri/tarife

Documentație – Ord. ANRSC nr. 230/2022
Documentație – Ord. ANRSC nr. 231/2022
Evaluare pierderi de apă
Documentație H.G. 677/2017
Fișe de fundamentare
Evidență prețuri/tarife