Avizare/Aprobare prețuri/tarife

Documentație avizare – aprobare conform metodologiei ANRSC
Documentație avizare – aprobare conform strategiei tarifare
Documentație avizare formulă ajustare cu inflația pentru strategia tarifară
Fișe de fundamentare
Evidență tarife/prețuri