POCA

LIVRABILE PROIECT

A – Raport privind analiza detaliata a modulului de gestionare a activitatii de monitorizare inclusiv proiectului modulului
B – Raport privind analiza detaliata a modulului de gestionare a activitatii de control inclusiv proiectul modulului
C – Raport privind analiza detaliata a modulului de gestionare a activitatii compartimentului juridic inclusiv proiectul modulului
D – Raport privind analiza detaliata a modulului de gestionare a activitatii de licențiere inclusiv proiectul modulului
E – Raport privind analiza detaliata a modulului de gestionare a activitatii de stabilire, modificare sau ajustare preturi/tarife inclusiv proiectul modulului
F – Raport privind analiza detaliata a modulului de dezvoltare institutionala si resurse umane inclusiv proiectul modulului
G – Raport privind analiza detaliata a modulului de comunicare cu aplicatia financiar contabila, inclusiv proiectul modulului
H – Raport privind analiza detaliata a modulului Captura documente, inclusiv proiectul modulului

Metodologie de stabilire a profitului rezonabil pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare
Metodologie de stabilire a profitului rezonabil pentru serviciul de salubrizarea localităților
Metodologie de stabilire a profitului rezonabil pentru serviciul de transport public
Metodologie de stabilire a profitului rezonabil pentru serviciul de iluminat public
Raport de concluzii sesiuni regionale AMR referitoare la Procedura de stabilire a profitului rezonabil pentru serviciile de utilităţi publice din sfera de reglementare ANRSC

Raport privind propuneri de modificare a legislației și de îmbunătățire a reglementării economice în domeniul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare – versiune finală 
Raport privind organizare eveniment de lucru pentru 45 operatori din sectorul de apă și apă uzată
Raport privind schimbul de experiență a personalului din cadrul A.N.R.S.C. cu specialiști în reglementarea sectorului de apă și apă uzată din statul membru UE selectat (Lituania)
Propuneri de modificare a legislaţiei şi de îmbunătăţire a reglementării economice în domeniul serviciului de iluminat public – raport preliminar
Raport privind propuneri de modificare a legislației și de îmbunătățire a reglementării economice în domeniul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare – varianta preliminară
Raport de început privind implementarea activității „Elaborarea unei propuneri de îmbunătățire a cadrului de reglementare economică și a metodologiei de avizare/aprobare de către A.N.R.S.C. a prețurilor și tarifelor în sectorul de apă și apă uzată, ținând cont de investițiile și eficiența investițiilor realizate de operatori stabilite în contractele de delegare a gestiunii serviciului și/sau în planurile de afaceri”
Raport de început privind implementarea activității „Elaborarea unei propuneri de îmbunătățire a Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public”
Raport privind „Analiza cadrului de reglementare economică în domeniul de apă și apă uzată, în statele membre UE” – versiune finală
Raport privind „Analiza cadrului de reglementare economică în domeniul de apă și apă uzată, în statele membre UE” – varianta preliminară
Raport privind „Analiza cadrului de reglementare economică în domeniul iluminatului public în statele membre UE” – versiune finală
Raport privind „Analiza cadrului de reglementare economică în domeniul iluminatului public în statele membre UE” – varianta preliminară
Raport de început privind implementarea activității analiza și evaluarea prevederilor legislative ale sectorului de apă și apă uzată din statele membre
Raport de început privind implementarea activității analiza și evaluarea prevederilor legislative ale sectorului de iluminat public din statele membre
Analiza cadrului de reglementare economică în domeniul iluminatului public
Analiza cadrului de reglementare economică în domeniul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare