Modificare licență

Cerere privind modificarea licenței
Modificarea datelor de identificare ale titularului de licență
Prelungirea termenului de valabilitate a contractului de delegare