Modificare licență

Modificarea datelor de identificare ale titularului de licență
Modificarea în vederea prelungirii termenului de valabilitate a licenței