Legislație

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 14/2024 privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a licențelor/autorizațiilor eliberate în domeniul serviciilor de utilități publice aflate în sfera de reglementare a A.N.R.S.C.

Descarcă

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 807/2022 privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a licențelor și autorizațiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice

Descarcă

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 634/2022 pentru modificarea și completarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 272/2007

Descarcă

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 23/2022 privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a licențelor/autorizațiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice

Descarcă

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 79 din 2017 privind modalitatea de achitare şi cuantumul contribuţiei datorate la bugetul A.N.R.S.C., cu modificările și completările ulterioare

Descarcă

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 504 din 2019 privind modificarea tarifelor de acordare şi menţinere a licenţelor / autorizaţiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice

Descarcă

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51 din 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Descarcă

Legea nr. 92 din 2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ teritoriale, cu modificările și completările ulterioare

Descarcă

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. și A.N.A.P. nr.131/1401/17.04.2019 privind documentele standard și contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie

Descarcă

Anexa nr. 1 la Ordinul președintelui A.N.R.S.C. și A.N.A.P. nr.131/1401/17.04.2019 – Instrucțiuni către ofertanți/candidați

Descarcă

Anexa nr. 2 la Ordinul președintelui A.N.R.S.C. și A.N.A.P. nr .131/1401/17.04.2019 CONTRACT-CADRU DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE TRANSPORT PERSOANE

Descarcă

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 243 din 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi

Descarcă

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 206 din 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane, cu modificările și completările ulterioare

Descarcă

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 207 din 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor publice de transport local de persoane, cu modificările și completările ulterioare

Descarcă

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272 din 2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane, cu modificările și completările ulterioare

Descarcă

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului

Descarcă

Ordinul ministrului transporturilor nr. 972 din 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare.

Descarcă

Ghid privind procedurile de constatare a abaterilor de la reglementările privind serviciile comunitare de utilități publice și a modului de aplicare a sancțiunilor prevăzute de legislația specifică și a legii prevenirii nr. 270/2017

Descarcă