Legislație

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 14/2024 privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a licențelor/autorizațiilor eliberate în domeniul serviciilor de utilități publice aflate în sfera de reglementare a A.N.R.S.C.

Descarcă

Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 201 din 10 martie 2023 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 640/2022

Descarcă

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 100 din 2023 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor de utilități publice aflate în sfera de reglementare a A.N.R.S.C.

Descarcă

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 807/2022 privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a licențelor și autorizațiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice

Descarcă

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare

Descarcă
  • Anexa nr 5 – exemplu de calcul – tarif, sisteme de salubrizare fără TMB
Descarcă
  • Anexa nr 6 – exemplu de calcul – tarif, sisteme de salubrizare cu TMB
Descarcă
  • Anexa nr 7 – exemplu de calcul – taxa salubrizare, sisteme salubrizare fără TMB
Descarcă
  • Anexa nr 8 – exemplu de calcul – taxa salubrizare, sisteme salubrizare cu TMB
Descarcă

Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 23/2022 privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a licențelor/autorizațiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice

Descarcă

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 79 din 2017 privind modalitatea de achitare şi cuantumul contribuţiei datorate la bugetul A.N.R.S.C., cu modificările si completările ulterioare

Descarcă

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 504 din 2019 privind modificarea tarifelor de acordare şi menţinere a licenţelor / autorizaţiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice

Descarcă

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51 din 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Descarcă

Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101 din 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Descarcă

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare

Descarcă

Legea nr. 249 din 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare

Descarcă

Ordonanța Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor

Descarcă

Ordinul ministrului sănătății nr. 119 din 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare

Descarcă

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 82 din 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare

Descarcă

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 111 din 2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților

Descarcă

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 112 din 2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților

Descarcă

Ghid privind procedurile de constatare a abaterilor de la reglementările privind serviciile comunitare de utilități publice și a modului de aplicare a sancțiunilor prevăzute de legislația specifică și a legii prevenirii nr. 270/2017

Descarcă