Declarații de avere și interese

Informații generale:

  • Au obligația declarării averii și a intereselor, conform legislației în vigoare Președintele și Vicepreședintele, funcții asimilate celor de secretar de stat, respectiv subsecretar de stat, precum și persoanele cu funcții de conducere și de control.
  • Declarațiile de avere și de interese reprezintă acte personale și irevocabile, putând fi rectificate numai în condițiile prevăzute de lege.
  • Declarația de avere se face în scris, pe propria răspundere, şi cuprinde bunurile proprii, comune şi cele deținute în indiviziune, precum şi cele ale copiilor aflați în întreţinere.
  • Declarația de interese se face, în scris, pe proprie răspundere și cuprinde funcțiile și activitățile, potrivit prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.
  • Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun în termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii. În termen de cel mult 30 de zile de la data încheierii mandatului sau a încetării activităţii, persoanele prevăzute de prezenta lege au obligaţia să depună noi declaraţii de avere şi declaraţii de interese.
  • Persoanele prevăzute de prezenta lege au obligaţia să depună sau să actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie.
  • Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de internet a instituţiei şi a Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii;
  • Lista definitivă cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, însoţită de punctele de vedere primite, se transmite Agenţiei până la data de 1 august a aceluiaşi an.

Declarații de avere

Declarații de interese

Declarații de avere și interese la încetarea mandatului/activității

Declarații de avere și interese nedepuse

Declarații de avere și interese la încetarea suspendării

Manual de utilizare pentru depunerea DAI electronică