Conducere

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C. este instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, ce funcționează în subordinea Ministerului  Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și are ca scop reglementarea și monitorizarea la nivel central a activităților din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice aflate în atribuțiile sale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51 din 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nume Post CV

Tescaru Ionel

Președinte Curriculum Vitae

Toderașcu Ramona Luminița

Vicepreședinte Curriculum Vitae
Băndoiu Iulian Director – DIRECȚIA REGLEMENTĂRI, AUTORIZĂRI, PREȚURI ȘI TARIFE Curriculum Vitae
Cador Anca Corina Director general – DIRECȚIA GENERALĂ MONITORIZARE ȘI CONTROL Curriculum Vitae
Brezeanu Georgeta Director – DIRECȚIA FINANCIAR, CONTABILITATE, ADMINISTRATIV Curriculum Vitae
Pop Rodica Director – DIRECȚIA JURIDICĂ, RU, RELAȚII CU PUBLICUL ȘI IT Curriculum Vitae
Istrate-Nica Virginia-Cristina – COMPARTIMENTUL AUDIT INTERN Curriculum Vitae
Gușe Emanuel-Romeo – AGENTIA TERITORIALA VEST Curriculum Vitae
Berințan Grigore – AGENȚIA TERITORIALĂ NORD – VEST Curriculum Vitae
Gavrilescu Gheorghe Alberto – AGENTIA TERITORIALA NORD – EST Curriculum Vitae
Stercu Tănase – AGENȚIA TERITORIALĂ SUD – EST Curriculum Vitae
Paraschivescu Lucian Nicolae – AGENTIA TERITORIALA CENTRU Curriculum Vitae
Băjan Felicia – AGENTIA TERITORIALA SUD – MUNTENIA Curriculum Vitae
Piroșcă Cristian – AGENTIA TERITORIALA SUD – VEST OLTENIA Curriculum Vitae