Conducere

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C. este instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, ce funcționează în subordinea Ministerului  Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și are ca scop reglementarea și monitorizarea la nivel central a activităților din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice aflate în atribuțiile sale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51 din 2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nume Post CV

Tescaru Ionel

Președinte Curriculum Vitae

Toderașcu Ramona Luminița

Vicepreședinte Curriculum Vitae
Băndoiu Iulian Director general -DIRECȚIA GENERALĂ REGLEMENTĂRI, AUTORIZĂRI Curriculum Vitae
Alexa Petru Bogdan Director general – DIRECȚIA GENERALĂ CONTROL Curriculum Vitae
Cador Anca Corina Director general – DIRECȚIA GENERALĂ MONITORIZARE Curriculum Vitae
Băndoiu Livia Director – DIRECȚIA PREȚURI, TARIFE Curriculum Vitae
Brezeanu Georgeta Director – DIRECȚIA FINANCIAR, CONTABILITATE, ADMINISTRATIV Curriculum Vitae
Pop Rodica Director – DIRECȚIA JURIDICĂ Curriculum Vitae
Lungu Alexandra Director – DIRECȚIA RESURSE UMANE, COMUNICARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL Curriculum Vitae
Musteață Paul-Ioan Șef birou – BIROUL IT Curriculum Vitae
Istrate-Nica Virginia-Cristina Șef birou – BIROUL AUDIT INTERN Curriculum Vitae
Gușe Emanuel-Romeo Șef agenție teritorială – AGENTIA TERITORIALA VEST Curriculum Vitae
Berințan Grigore Șef agenție teritorială – AGENȚIA TERITORIALĂ NORD – VEST Curriculum Vitae
Gavrilescu Gheorghe Alberto Șef agenție teritorială – AGENTIA TERITORIALA NORD – EST Curriculum Vitae
Stercu Tănase Șef agenție teritorială – AGENȚIA TERITORIALĂ SUD – EST Curriculum Vitae
Paraschivescu Lucian Nicolae Șef agenție teritorială – AGENTIA TERITORIALA CENTRU Curriculum Vitae
Băjan Felicia Șef agenție teritorială – AGENTIA TERITORIALA SUD – MUNTENIA Curriculum Vitae
Piroșcă Cristian Șef agenție teritorială – AGENTIA TERITORIALA SUD – VEST OLTENIA Curriculum Vitae