Informații privind elaborarea planului de afaceri

Indicatori macroeconomici
Venitul mediu disponibil per gospodărie – operatori regionali
Venitul mediu disponibil per gospodărie – operatori locali
Model plan de investiții