Vă informăm că, în continuare, documentațiile pentru obținerea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice cât și documentațiile pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, recomandăm a fi transmise pe adresa de e-mail: documentatii@anrsc.ro, în format PDF/RAR/ZIP. De asemenea, activitate de relații cu publicul (persoane fizice, cât […]