Începând cu 01 ianuarie 2020 declarațiile privind contribuția de 0,12% se transmit exclusiv online (pe portalul https://declaratii.anrsc.ro) având în vedere Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 79/2017 cu modificările și completările ulterioare.

Nerespectarea acestor dispoziții constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei, potrivit prevederilor art. 47 alin. (3) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilitați publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare.