Agenda conducerii 2020

Ianuarie

Februarie

Martie

 • 03.03.2020  Senatul României – Comisia pentru  Mediu participare în vederea susținerii propunerii legislative pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice publice, L483/2019
 • 10.03.2020 Senatul României – Comisia pentru Mediu participare în vederea susținerii propunerilor legislative pentru modificarea și completarea unor acte normative în domneiul serviciilor comunitare de utilități publice

Aprilie

 • 27.04.2020,   sediul ANRSC, Conferința on-line pentru dezbaterea Planului de Acțiune pentru sectorul de alimentare cu apă și de canalizare alături de reprezentanți ai MFE, MMAP, DIGI REGIO, Banca Mondială, SRSS

Mai

 • 07.05.2020, sediul ANRSC Reuniunea on-line a grupului de lucru interministerial în vederea analizării problemelor legate de apele reziduale
 • 28.05.2020, sediul ANRSC, Prezentare on-line a IAWD – Banca Mondială în cadrul programului “Danube Water” – lecții învățate din pandemia Covid 19

Iunie

 • 03.06.2020, sediul ANRSC, Centrul de excelenta pentru benchmarking – Asociatia Romana a Apei – Convocarea Comitetului de Coordonare, întâlnire on-line
 • 17.06.2020, sediul ANRSC, IAWD – prezentarea programului de benchmarking aplicat serviciilor de utilitati publice din regiunea Dunarii, întâlnire on-line
 • 23.06.2020, sediul ANRSC, semnare contract, componenta alimentare cu apă și canalizare, în baza Proiectului POCA derulat de către ANRSC – Întărirea capacității administrative a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea și monitorizarea serviciilor comunitare de utilități public

Iulie

 • 06.07.2020, sediul ANRSC, Secretariatul General al Guvernului – Conferinta virtuală de lansare a Instrumentului de Asistență Tehnică
 • 16.07.2020, sediul ANRSC, ședință on-line de prezentare a proiectului referitor la Strategia Nationala pentru Sectorul de Alimentare cu Apa si Canalizare din cadrul proiectului “Imbunatatirea capacitatii autoritatii publice centrale in domeniul managementului apelor in ceea ce priveste planificarea, implementarea si raportarea cerintelor europene din domeniu apelor”, proiect finantat din Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA), derulat in parteneriat cu Administratia Nationala “Apele Romane” si cu sprijinul expertilor Bancii Mondiale, alături de reprezentanți ai Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor – Asociația Română a Apei

August

 • 03.08.2020, sediul ANRSC, semnare contract, componenta iluminat public, în baza Proiectului POCA derulat de către ANRSC – Întărirea capacității administrative a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea și monitorizarea serviciilor comunitare de utilități public
 • 12.08.2020, sediul ANRSC,  participare la desfășurarea Seminarului național pentru benchmarking, acțiune realizată de către Asociația Română a Apei – Centrul de Excelență pentru Benchmarking
 • 21.08.2020, sediul ANRSC,  discuție preliminară, on-line, cu reprezentanții DIGI REFORM, cu privre la detalierea proiectului ANRSC, depus la SGG (amânatâ)
 • 27.08.2020, sediul ANRSC, reprogramare discuție preliminară, on-line, cu reprezentanții DIGI REFORM, cu privre la detalierea proiectului ANRSC, depus la SGG

Septembrie

Octombrie

 • 14.10.2020, sediul ANRSC,  participare la desfășurarea Seminarului național din cadrul proiectului PISSA BERD

Noiembrie

 • 10.11.2020, orele 14.00, sediul ANRSC,  participare la prezentarea raportului de activitate la un an de la preluarea mandatului de ministru a domnului ministru Ion Ștefan, eveniment ce va fi transmis din sala de consiliu a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
 • 11.11.2020, ora 10, sediul ANRSC, participare la desfășurarea lucrărilor celei de a 21 întâlnire a Adunării Generale a WAREG.

Decembrie

 • 17.12.2020, ora 9.30, sediul ANRSC, întâlnire on-line, participare la  Comitetul pentru Monitorizare a Programului pentru Infrastructură Mare – POIM 2014-2020