Agenda conducerii 2021

Ianuarie

Februarie

 • 09.02.2021, ora 10.00,  sediul ANRSC  întâlnire on-line, ședința Comisiei pentru industrii și servicii din Camera Deputaților pentru dezbaterea proiectului de Lege privind alinierea la standardele europene a procesului de prevenire și combatere a poleiului și înzăpezirii pe drumurile și căile publice din România
 • 16.02.2021, ora 13.00, sediul ANRSC întâlnire on-line, ședința Comisiei pentru administrație publică din Senat pentru dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
 • 23.02.2021, ora. 11.00, sediul ANRSC, întâlnire on-line, ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din Camera Deputaților pentru dezbaterea proiectului de Lege privind alinierea la standardele europene a procesului de prevenire și combatere a poleiului și înzăpezirii pe drumurile și căile publice din România și a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 172/2020 pentru modificarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane

Martie

 • 03.2021, ora 14.00, sediul ANRSC întâlnire on-line, ședința Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic din Camera Deputaților pentru dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 172/2020 pentru modificarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane
 • 03.2021, ora 11.00, sediul ANRSC întâlnire on-line pentru dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 172/2020 pentru modificarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane
 • 03.2021, ora 10.00, sediul ANRSC întâlnire on-line, Ședința Comisiei pentru industrii și servicii pentru dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 22 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
 • 03.2021, ora 10.00, interviu on-line privind Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020
 • 03.2021, ora 11.00, sediul ANRSC îmtâlnire on-line, Ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului pentru dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 172/2020 pentru modificarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane

Aprilie

 •  13.04.2021, ora 15.00, sediul ANRSC întâlnire on-line,  ședința Comisiei pentru instrustrii și servicii din Camera Deputaților pentru dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 172/2020 pentru modificarea unor acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane

Mai

 • 17-18.05.2021, sediul ANRSC, întâlnire on-line în vederea definitivării termenilor de referintă împreună cu expertul DG REGORM pentru stabilirea consultantului în cadrul Proiectului ANRSC, aprobat de CE și derulat prin TSI – Consolidarea reglementării economice a serviciului de salubrizare

Iunie

 • 14.06.2021ora 11.00, reuniune on-line a Comitetului National pentru Deseuri, organizată de către Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Iulie

August

 • 18.08.2021, ora 11.30, ca rezultat al analizei comparative a Raportului privind „Analiza cadrului de reglementare economică în domeniul de apă și apă uzată, în statele membre UE” – parte din proiectul derulat de ANRSC și finanțat de prin POCA 2014-2020,  a fost organizat un schimb de experiență on-line a personalului relevant din A.N.R.S.C. (9 persoane) cu specialiști în reglementarea economică a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare din Lituania.

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie