Agenda conducerii 2022

Ianuarie

26.01.2022, ora 10.00 Reuniunea Comitetului de Monitorizare POIM 2014-2020 (CM POIM 2014 – 2020) ce se va desfasura in sistem de videocoferință.

25.01.2022, ora 11.00 Ședința Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital de la ora 11.00 pentru dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2021 pentru modificarea și completarea  Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 (L. 11/2021); Ședința Comisiei pentru mediu de la ora 11.00 pentru dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2021 pentru modificarea și completarea  Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 (L. 11/2021).

Februarie

23.02.2022, 11.00, sediul A.N.R.S.C, on-line, ședința Comisiei pentru transporturi din Senat la ora 16.00 pentru dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2022 pentru modificarea Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale 
22.02.2022, 11.00, sediul A.N.R.S.C, on-line, ședința Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital de la ora 11.00 pentru dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și completarea  Legii  nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
22.02.2022, 12.00,sediul A.N.R.S.C, on-line, ședința Comisiei economice, industrii și servicii de la ora 12.00 pentru dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și completarea  Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare  
15.02.2022, 10.45, sediul A.N.R.S.C., on-line, ședința Comisiei pentru administrație publică pentru dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2022 pentru modificarea Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ – teritoriale nr. 92/2007 (L 22/2022).
15.02.2022, 12.00, sediul A.N.R.S.C., on-line, ședința Comisiei economice, industrii și servicii pentru dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2022 pentru modificarea Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ – teritoriale nr. 92/2007 (L 22/2022).
15.02.2022, 13.00, sediul A.N.R.S.C., on-line, ședința Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital pentru dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2022 pentru modificarea Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ – teritoriale nr. 92/2007 (L 22/2022).

08.02.2022, ora 10.00, sediul A.N.R.S.C., ședințele on-line ale Comisiilor parlamentare din Camera Deputaților, respectiv, ședința Comisiei pentru industrii și servicii pentru dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și completarea  Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 (PLx. 431/2021) și ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  pentru dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și completarea  Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 (PLx. 431/2021).

02.02.2022, ora 15.00, sediul A.N.R.S.C. ședință hibrid  – Reuniunea Grupului de Lucru Interministerial, în vederea analizării problemelor legate de apele reziduale.

02.02.2022, ora 10.00, sediul A.N.R.S.C., ședință on-line a Comisiei pentru administrație publică din Senat  pentru dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2021 pentru modificarea și completarea  Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 (L. 11/2021) în vederea votării unui Raport comun cu Comisia pentru ape, păduri, pescuit și fond cinegetic. 

Martie

22.03.2022,  ora 10.00, ședința Comisiei pentru mediu din cadrul Camerei Deputaților pentru dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006.

08.03.2022, 12.00, sediul A.N.R.S.C, on-line, ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din Camera Deputaților pentru dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006.

Aprilie

Mai

Iunie

08.06.2022,  ora 13.00, ședința Comisiei pentru industrii și servicii din Camera Deputaților pentru dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 (Plx. 29/2022)

Iulie

August

Septembrie

28-29.09.2022,  EXPO APA SIBIU 2022, eveniment organizat de către Asociația Română a Apei

07.09.2022, ora 15.00, dezbatere on-line privind modificarea Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Octombrie

30.10.2022, ora 14.00, participare la  Sedința Grupului de Lucru Interministerial Apă-Canal la nivel decizional, sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

30.10.2022, ora 11.00, participare la întâlnirea ce are ca temă  termenul de valabilitate a programelor de transport și a licențelor aflate în vigoare, până la data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii publice, sediul Uniunii Naționale  a Consiliilor Județene din România

25.10.2022,  ora 10.00, participare la ședința Comisiei pentru administratie publică și la Comisia pentru mediu din cadrul Senatului României pentru susținerea proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006

11.10.2022,  ora 10.00, participare la ședința comisiilor de specialitate din cadrul Senatului României pentru sustinerea proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 133/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 

10.10.2022,  ora 15.00, ședința la sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene privind Proiectul de Twinning al A.N.R.S.C.

03.10.2022,  ora 11.00, on-line, ședință între autoritățile române și reprezentanții Direcției Generale de Mediu din cadrul Comisiei Europene

Noiembrie

13.11.2022, ora 10.00, participare la lucrările Conferinței Naționale a Serviciilor Publice din România, intitulată „Serviciile Publice și Dezvoltarea Locală” , eveniment organizat de Patronatul Serviciilor Publice din România (PSP), Sinaia 

08.11.2022, ora 10.00, participare la Masa rotundă privind sistemul de gestionare a deșeurilor, eveniment organziat Consiliul Investitorilor Străini (FIC),  la The Marmorosch Bucharest

Decembrie

07.12.2022,  participare la Comisia pentru transport si infrastructura din cadrul Camerei Deputatilor pentru sustinerea proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 133/2022 pentru modificarea şi completarea Odonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006.