Agenda conducerii 2022

Ianuarie

26.01.2022, ora 10.00 Reuniunea Comitetului de Monitorizare POIM 2014-2020 (CM POIM 2014 – 2020) ce se va desfasura in sistem de videocoferință.

25.01.2022, ora 11.00 Ședința Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital de la ora 11.00 pentru dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2021 pentru modificarea și completarea  Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 (L. 11/2021); Ședința Comisiei pentru mediu de la ora 11.00 pentru dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2021 pentru modificarea și completarea  Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 (L. 11/2021).

Februarie

23.02.2022, 11.00, sediul A.N.R.S.C, on-line, ședința Comisiei pentru transporturi din Senat la ora 16.00 pentru dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2022 pentru modificarea Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale 
22.02.2022, 11.00, sediul A.N.R.S.C, on-line, ședința Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital de la ora 11.00 pentru dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și completarea  Legii  nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
22.02.2022, 12.00,sediul A.N.R.S.C, on-line, ședința Comisiei economice, industrii și servicii de la ora 12.00 pentru dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și completarea  Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare  
15.02.2022, 10.45, sediul A.N.R.S.C., on-line, ședința Comisiei pentru administrație publică pentru dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2022 pentru modificarea Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ – teritoriale nr. 92/2007 (L 22/2022).
15.02.2022, 12.00, sediul A.N.R.S.C., on-line, ședința Comisiei economice, industrii și servicii pentru dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2022 pentru modificarea Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ – teritoriale nr. 92/2007 (L 22/2022).
15.02.2022, 13.00, sediul A.N.R.S.C., on-line, ședința Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital pentru dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2022 pentru modificarea Legii serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ – teritoriale nr. 92/2007 (L 22/2022).

08.02.2022, ora 10.00, sediul A.N.R.S.C., ședințele on-line ale Comisiilor parlamentare din Camera Deputaților, respectiv, ședința Comisiei pentru industrii și servicii pentru dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și completarea  Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 (PLx. 431/2021) și ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  pentru dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și completarea  Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 (PLx. 431/2021).

02.02.2022, ora 15.00, sediul A.N.R.S.C. ședință hibrid  – Reuniunea Grupului de Lucru Interministerial, în vederea analizării problemelor legate de apele reziduale.

02.02.2022, ora 10.00, sediul A.N.R.S.C., ședință on-line a Comisiei pentru administrație publică din Senat  pentru dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2021 pentru modificarea și completarea  Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 (L. 11/2021) în vederea votării unui Raport comun cu Comisia pentru ape, păduri, pescuit și fond cinegetic. 

Martie

22.03.2022,  ora 10.00, ședința Comisiei pentru mediu din cadrul Camerei Deputaților pentru dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006.

08.03.2022, 12.00, sediul A.N.R.S.C, on-line, ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din Camera Deputaților pentru dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006.

Aprilie

Mai

Iunie

08.06.2022,  ora 13.00, ședința Comisiei pentru industrii și servicii din Camera Deputaților pentru dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 (Plx. 29/2022)

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie